زبان عربي

بياييد با زبان قرآن آشنا شويم

سلام بعد از یه سال برگشتم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:40  توسط نيلوفر ميرزانيا  | 

اعداد در عربی

اعداد در عربی

الاعداد             اعداد

 صفر                صفر

واحد                 یک

اثنان                 دو

ثلاث                 سه

اربع                 چهار

خمسة                پنج

ستة                  شش

سبعة                هفت

ثمانیة               هشت

تسعة                 نه

عشر                 ده 

                          احد العشر           یازده

                          اثناعشر             دوازده

                          ثلاثة العشر         سیزده

                          اربعة العشر        چهارده

                          خمسة اعشر        پانزده

                          ستّة العشر          شانزده

                          سبعة العشر         هفده

                          ثمانیة العشر        هجده

                          تسعة العشر          نوزده

                          عشرون              بیست

                          واحدوعشرون   بیست و یک

                          ثلاثون                سی

                         اربعون                چهل

                         خمسون                پنجاه

                         ستّون                  شصت

                         سبعون                 هفتاد

                         ثمانون                 هشتاد

                         تسعون                 نود

 مائة                  صد

مائة واحد            صد و یک

مئتان                 دویست

الف                  هزار

عشرة الآف          ده هزار

مائة الف             صد هزار

ثلاثمائة الف و اربعمائة 

سیصد هزار و چهار صد

ملیون                 میلیون

بلیون                  بیلیون

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:4  توسط نيلوفر ميرزانيا 

رنگ ها در عربی

رنگ ها در زبان عربی

الاوان                                 رنگ ها

 احمر (حمراء ، حُمر)              قرمز

ارزق (زرقاء ، زُرق)             آبی

اسود(سوداء ، سود)                مشکی

اصفر(صفراء ، صُفر)             زرد

برتقالی(برتقالیة)                    نارنجی

وردی(وردیة)                       گلبهی

بنی(بنیة)                            قهوه ای

بیج                                   کرم

رمادی(رمادیة)                      خاکستری

ازرق فاتح                           آبی آسمانی

اخضر غامق                         سبز پررنگ(یشمی)

ارجوانی                             ارغوانی

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:2  توسط نيلوفر ميرزانيا 

زبان


زبان

اللسانُ جــِرمـه صغیر و جُـــرمه کبیر

 

 زبان اندازه اش کوچک ولی گناهش بزرگ است

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:1  توسط نيلوفر ميرزانيا 

الفبای کامیابی

الفبای کامیابی

الفباي موفقيت
الف: اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها
ب: بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم
پ: پوياپي براي پيوستن به خروش حيات
ت: تدبير براي ديدن افق فرداها
ث: ثبات براي ايستادن در برابر باز دارند ه ها
ج: جسارت براي ادامه زيستن
چ: چاره انديشي براي يافتن راهي در گرداب اشتباه
ح: حق شناسي براي تزكيه نفس
خ: خودداري براي تمرين استقامت
د: دور انديشي براي تحول تاريخ
‌ذ: ذكر گوپي براي اخلاص عمل
ر: رضايت مندي براي احساس شعف
ز: زيركي براي مغتنم شمردن دم ها
ژ: ژرف بيني براي شكافتن عمق درد ها
س: سخاوت براي گشايش كار ها
ش: شايستگي براي لبريز شدن در اوج
ص: صداقت براي بقاي دوستي
ض: ضمانت براي پايبندي به عهد
ط: طا قت براي تحمل شكست
ظ: ظرافت براي ديدن حقيقت پوشيده در صدف
ع: عطوفت براي غنچه نشكفته باورها
غ: غيرت براي بقاي انسانيت
ف: فداكاري براي قلب هاي درد مند
ق: قدر شناسي براي گفتن ناگفته هاي دل
ك: كرامت براي نگاهي از سر عشق
گ: گذشت براي پالايش احساس
ل: لياقت براي تحقق اميد ها
م: محبت براي نگاه معصوم يك كودك
ن: نكته بيني براي ديدن ناديده ها
و: واقع گرايي براي دستيابي به كنه هستي
ه: هدفمندي براي تبلور خواسته ها
ي: يك رنگي براي گريز از تجربه دردهاي مشترك
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:59  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل عربی

ضرب المثل عربی

ضرب المثل عربی

۳- اليد الواحده لا تصفّق (يك دست صدا ندارد)

 

4- وهب الأمير ما لا يملك (از كيسة خليفه مي‌بخشد)

 

5- و للناس فيما يعشقون مذاهب (سليقه‌ها يكنواخت نيست)

 

6- هل يصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوي باز نيايد)

 

7- من يمدح العروس إلّا أهلها (هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

 

8- من كثر كلامه كثر ملامه (پرگو خطاگوست)

 

9- من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوينده يابنده است)

 

10- من طلب العلي سهر الليالي (گنج خواهي در طلب رنجي ببر)

 

11- من طلب شيئاً وجدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

 

12- من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ. (گل بي‌خار خداست يا كجاست)

 

13- من حفر بئراً لأخيه وقع فيها (چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

 

14- من جدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

 

15- من صارع الحقّ صرعه (با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد)

 

16- المعيدي تسمع به خير من أن تراه (آواز دهل شنيدن از دور خوش است)

 

17- المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)

 

18- لكلّ فرعون موسي (دست بالاي دست بسيار است)

 

19- لكلّ مقام مقال (هر سخني جايي و هر نكته مكاني دارد)

 

20- ماحكّ جلدك مثل ظفرك (كسي نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

 

21- ماهكذا تورد يا سعد الإبل (راهش اين نيست) (اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است)

 

22- الكلام يجرّ الكلام (حرف حرف مي‌آورد)

 

23- كلم اللسان أنكي من كلم السنان (زخم زبان از زخم شمشير بدتر است)

 

24- كالمستجير من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

 

25- كلّ رأس به صداع (هر سري دردي دارد)

 

26- كلّ شاه تناط برجليها (هر كس را در قبر خود مي‌گذارند)

 

27- لا تؤخر عمل اليوم إلي غدٍ (كار امروز را به فردا ميفكن)

 

28- لا يؤخذ المرء بذنب أخيه (گناه ديگري را بر تو نخواهند نوشت)

 

29- لكلّ جديد لذّه (نو كه آمد به بازار كهنه شود دل آزار)

 

30- لكلّ صارم نبوه (انسان جايزالخطا است)

 

31- لا يلدغ المرء من جحر مرّتين (آدم يك بار پايش در چاله مي‌رود)

 

32- علي نفسها جنت براقش (خودم كردم كه لعنت بر خودم باد)

 

33- عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي)

 

34- غاب القطّ إلعب يا فار (حال ميدان برايت خالي شده هر چه مي‌خواهي بكن)

 

35- فعل المرء يدلّ علي أصله (از كوزه همان برود تراود كه در اوست)

 

36- فوق كلّ ذي علم عليم (دست بالاي دست بسيار است)

 

37- كالشمس في رابعه النهار (مثل روز روشن)

 

38- كلام الليل يمحوه النهار (كنايه بر كسي كه به قول خود عمل نمي‌كند)

 

39- قاب قوسين أو أدني (كنايه از بسيار نزديك بودن)

 

40- الصبر مفتاح الفرج (گر صبر كني زغوره حلوا سازي)

 

41- الطيور علي أشكالها تقع (كبوتر با كبوتر باز با باز كند همجنس با همجنس پرواز)

 

42- عاد بخفّي حنين ـ عاد صفر اليدين (دست خالي بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

 

43- عصفور في اليد خير من عشره علي الشجره (سركه نقد به زحلواي نسيه)

 

44- ربّ سكوت أبلغ من كلام (چه بسا سكوتي كه از سخن گفتن شيواتر است)

 

45- السكوت أخو الرّضا (سكوت علامت رضاست)

 

46- سبق السيف العذل (ديگر كار از كار گذشت)

 

47- زاد الطّين بلّه (خواست ابرويش را درست كند زد چشمش را كور كرد)

 

48- رحم الله إمري‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه (كار نيكو كردن از پر كردن است)

 

49- حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود)

 

50- الحسود لا يسود (حسود هرگز نياسود)

 

51- الحقّ مرّ (حرف حق تلخ است)

 

52- خير الأمور أوسطها (اندازه نگهدار كه اندازه نكوست)

 

53- خير البرّ عاجله (در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست)

 

54- خير الناس من ينفع الناس (بهترين مردم كسي است كه به مردم نفعي برساند)

 

55- خير الكلام ما قلّ و دلّ (كم گوي و گزيده گوي چون درّ تا جهان زاندك شود پر)

 

56- خالف تعرف (مخالفت كن و مشهور شو)

 

57- أين الثري و أين الثريّا (اين كجا و آن كجا) (تفاوت از زمين تا آسمان است)

 

58- بات يشوي القراح (آه ندارد كه با ناله سودا كند)

 

59- بلغ السّكين العظم (كارد به استخوان رسيد) (كاسة صبرش لبريز شد)

 

60- بيضه اليوم خير من دجاجه الغد (سركه نقد به زحلواي نسيه است)

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:57  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف و

ضرب المثل - حرف و

و

 • وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
 • واحفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق
 • وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
 • وإذا القلوب استرسلت في غَيِّها كانت بَلِيَّتُهَا على الأجسام
 • وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع
 • وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
 • وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا
 • وإذا وصلت بعاقل أملا كانت نتيجة قوله فعلا
 • وأغيظ من عاداك من لا تُشَاكِلُ
 • وأفضل أخلاق الرجال التَّصَبُّرُ
 • والفقر ذل عليه باب مفتاحه العجز والتواني
 • والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شُحٌّ وإشفاق وتأميل
 • والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله
 • وأنفس ما للفتى لُبُّهُ
 • وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
 • وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
 • وأي الناس تصفو مشاربه
 • وأي الناس ليس به عيوب
 • وبعض القول يذهب في الرياح
 • وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء
 • وتأتي على قدر الكرام المكارم
 • وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم
 • وَجُرْحُ اللسان كَجُرْحِ اليد
 • الوَحْدَةُ خير من جليس السوء
 • وحسبك من غنى شبعاً ورى
 • وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقر
 • وخير جليس في الزمان كتاب
 • ترجمه: «بهترین همنشین اوقات کتاب است.»
 • مترادف فارسی: «بهتر ز کتابخانه جایی نبود.»
 • وداوني بالتي كانت هي الداء
 • وذى علة يأتي عليلا ليشتفي به وهو جار للمسيح بن مريم
 • ورأيت الهموم بالليل أدهى
 • وشر البلية ما يضحك
 • وضع العقدة في المنشار
 • اَلوَطَن الاُم الثانی
 • ترجمه: «زادگاه مرد، مادر دوم اوست.»
 • وطني لو شُغِلْتُ بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
 • وَظُلْمُ ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند
 • وعاقبة الصبر الجميل جميلة
 • الوعد سحاب والإنجاز مطره
 • وعند جهينة الخبر اليقين!
 • وفي الصمت ستر للغيّ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما
 • وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطاء
 • الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك
 • الوقت سیف قاطع
 • ترجمه: «زمان چون شمشیری بران باشد.»
 • تمثیل: «مکن عمر ضایع به افسوس و حیف// که فرصت عزیز است و الوقت سیف»
 • الوقت من ذهب
  • مترادف فارسی: «وقت طلاست.»
 • وقد أعذر من أنذر
 • وقعت الفاس في الراس
 • وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم
 • وكل قرين بالمقارن يقتدى
 • وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني
 • وكم من غراب رام مشي الحمامة فأنسي ممشاه ولم يمش كالحجل
 • وكنت أذم إليك الزمان فقد صرت فيك أذم الزمان
 • وكيف تنام الطير في وكناتها
 • ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء
 • ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول
 • ولا فرار على زأر من الأسد
 • ولا يرد عليك الفائت الحزن
 • ولا يعد ذو الغنى غنيا إن لم يكن في قومه مرضيا
 • ولست بمستبق أخا لا تَلُمُّهُ على شعث أي الرجال المهذب!
 • ولفظة زائغة سبيلها قد سلبت نعمة من يقولها
 • وللسيوف كما للناس آجال
 • وللمساكين أيضا بالندى ولع
 • ولله أوس آخرون وخزرج
 • ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد
 • ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام
 • ولو لم يكن في كله غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله
 • ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا
 • وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا
 • وليس لنا إلا السيوف وسائل
 • وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا
 • وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن تُرَدَّ الودائع
 • وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رِجْلِ
 • وما الناس إلا الماء يحييه جريه ويرديه مكث دائم في قراره
 • وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى
 • وما أنا إلا من غُزَيَّةَ إن غوت غويت وإن ترشد غُزَيَّةُ أرشد
 • وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام
 • وما خير ليل ليس فيه نجوم
 • وما نفع السيوف بلا رجال
 • وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
 • وما ينهض البازي بغير جناحيه
 • ومن خطب الحسناء لم يغلها الْمَهْرُ
 • ومن طلب العلي من غير كد سيبلغه اذا شاب الغراب
 • ومن لا يتق الشَّتْمَ يُشْتَم
 • ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
 • ومن لا يُكرم نفسه لا يُكَرَّم
 • ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد
 • ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تَصَيَّدَهُ الضرغام فيما تصيدا
 • ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم
 • ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَمِ
 • ومهما يكن عند امرئ من خَليقَةٍ وإن خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَمِ
 • ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا
 • وهل شمس تكون بلا شعاع
 • وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر
 • ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
 • ويأتيك بالأخبار من لم تزود
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف ی


ضرب المثل - حرف ی

ي

 • يؤذن في مالطة
 • يا طالب الرزق إن الرزق في طلبك
 • يا ظالم لك يوم
 • يا مستعجل عطلك الله
 • يأكلون تمري وأُرمي بالنوى
 • يبني قصراً ويهدم مصراً
 • يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده ال
 • يخاف من خياله
 • يخاف من ظله
 • يخبط خبط عشواء
 • يخلق من الشبه أربعين
 • يد الحر ميزان
 • يد الله مع الجماعة
 • يد واحدة لا تحمل بطيختين
 • يد واحدة لا تصفق
 • يُدْخِلُ شعبان في رمضان
 • يدع العين ويطلب الأثر
 • يدهن من قارورة فارغة
 • يذبح الطاووس لجمال ريشه
 • يركب الصعب من لا ذلول له
 • يرى بأول رأيه آخر الأمور
 • يساعد الله الذين يساعدون أنفسهم
 • يسرق الكحل من العين
 • يسقط الطير حيث يُنْثَرُ الحب وتغشى منازل الكرماء
 • يصطاد في الماء العكر
  • مترادف فارسی: «از آب گل‌آلود ماهی گرفتن.»
 • يصوم يصوم ويفطر على بصلة
 • يضحك كثيرا من يضحك أخيرا
 • يضع سره في أضعف خلقه
 • يعمل من الحبة قُبَّةً
 • يَغْرِفُ من بحر
 • يقتل القتيل ويسير في جنازته
 • يقولون "الزمان به فساد" وهم فسدوا وما فسد الزمان
 • يكفيك من الحاسد أنه يَغْتَمُّ عند سرورك
 • يمشي رويدا ويكون أولا
 • يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا والمال بعد ذهاب المال يكتسب
 • يناطح بقرني طين
 • يَهُبُّ مع كل ريح ويسعى مع كل قوم
 • يهرم كل شيء من ابن آدم ويشب منه الحرص والأمل
 • يوم السرور قصير
 • اليوم خمر
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف ه

ضرب المثل - حرف ه

ه

 • هذا الشبل من ذاك الأسد
 • هذا الميت لا يساوي ذلك البكاء
 • هذه بتلك والبادئ أظلم
 • الهزيمة تحل العزيمة
 • هما كفرسي رهان
 • هَمّ يبكِّي وهَمّ يضحِّك
 • همّه على بطنه
 • همه لا يتجاوز طرفي ردائه
 • الهموم بقدر الهمم
 • هو كالكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت
 • هو من أهل الجنة
 • هو يرقم على الماء
 • هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات
 • هي الدنيا تُحَبُّ ولا تُحابِي
 • هي النفس ما حَمَّلْتَها تتحمل وللدهر أيام تجور وتَعْدِلُمن يخشى البلل لا يصطاد السمك
 • هيهات تكتم في الظلام مشاعل
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:54  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف ل

ضرب المثل - حرف ل

ل

 • لا یلدق المومن من حجرمرتین
 • ترجمه به فارسی: «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.»
 • مترادف فارسی: «خر یکبار پاش تو چاله میره»
 • لا بد دون الشهد من إبر النحل
 • لا بد للمصدور من أن ينفث
 • لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد
  • مترادف فارسی: «کار امروز را به‌فردا میفکن.»
 • لا تأكل خبزك على مائدة غيرك
 • لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك
 • لا تبع نقداً بدين
 • لا تبع يوماً صالحاً بيوم طالح
 • لا تجعلن دليل المرء صورته
 • لا تجن يمينك على شمالك
 • لا تخاصم من إذا قال فعل
 • لا تخف ما صنعت بك الأشواق.. واشرح هواك فكلنا عشاق
 • لا تُرَخِّص الضرورة بالإلحاح
 • لا ترم سهما يعسر عليك رده
 • لا تسقط من كفه خردلة
 • لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
 • لا تشكون إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم
 • لا تشن وجه العفو بالتأنيب
 • لا تطلقن القول في غير بصر إن اللسان غير مأمون الضرر
 • لا تعنف طالبا لرزقه
 • لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا
 • لا تقعن البحر إلا سابحا
 • لا تكن حلواً فتؤكل ولا مراً فترمى
 • لا تكن رأسا فالرأس كثير الأذى
 • لا تكن رطبا فَتُعْصَرَ ولا يابسا فتكسر
 • لا تكن كالعنز تبحث عن المُدْيَةِ
 • لا تلتقي الجبال
 • لا تلم المفشي إليك سرا وأنت قد ضقت بذاك صدرا
 • لا تَلُمْ كفي إذا السيف نبا صح مِنِّي العزم والدهر أبى
 • لا تمازح الشريف فيحنق عليك ولا الدنيء فيتجرأ عليك
 • لا تمدّن إلى المعالي يدا قصرت عن المعروف
 • لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
 • لا تهرف بما لا تعرف
 • لا جدوى من البكاء على اللبن المسكوب
 • لا جديد تحت الشمس
 • لا جُرْمَ بعد الندامة
 • لا حذر من قدر
 • لا حر بوادي عوف
 • لا حي فيرجى ولا ميت فينسى
 • لا خير فيمن لا يَأْلَفُ ولا يؤلف
 • لا خير فيمن لا يدوم له أحد
 • لا راحة لحسود
 • مترادف فارسی: «حسود هرگز نیاسود.»
 • لا رأي لكذوب
 • لا رأي لمن لا يطاع
 • لا رسول كالدرهم
 • لا طال توت الشام ولا عنب اليمن
 • لا في العير ولا في النفير
 • لا في العير ولا في النفير
 • لا كرامة لنبيّ في وطنه
 • لا مروءة لبخيل
 • لا مصيبة أعظم من الجهل
 • لا نار بدون دخان
 • مترادف فارسی: «هیچ آتشی بدون دود نیست.»
 • لا ناقة لي فيها ولا جمل
 • لا يبصر الدينار غير الناقد
 • لا يبقى شيء على حال
 • لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
 • لا يثمر الشوك العنب
 • لا يجتمع الذئب والحمل
 • لا يُجْمَعُ سيفان في غمد
 • لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
 • لا يذهب العُرْفُ بين الله والناس
 • لا يرضى عنك الحسود حتى تموت
 • لا يستقيم الظل والعود أعوج
 • لا يستمتع بالجوزة إلا كاسرها
 • لا يُشَقُّ له غبار
 • لا يشكر الناس من لا يشكر الله
 • لا يضر السحاب نباح الكلاب
 • لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها
 • لا يضيع حق وراءه مطالب
 • لا يعجبه العجب ولا صيام رجب
 • لأمر ما جدع قصير أنفه
 • اللبيب بالإشارة يفهم
 • لسان الجاهل مفتاح حتفه
 • لسان الفتى عن عقله ترجمانه متى زل عقل المرء زل لسانه
 • لسان المرء من خدم الفؤاد
 • لسانك حصانك إن صنته صانك، وإن هنته هانك
 • لست أول من غره السراب
 • لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
 • لقد هان على الناس من احتاج إلى الناس
 • لكل جديد لذة
 • لكل جَوَادٍ كَبْوَةٌ
 • لكل حي أجل
 • لكل داء دواء
 • لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها
 • لكل دهر دولة ورجال
 • لكل ساقطة لاقطة
 • لكل عالِمٍ هفوة ولكل جَوَادٍ كبوة
 • لكل قديم حُرْمَهٌ
 • لكل مقام مقال ولكل زمان رجال
 • للحيطان آذان
 • للشدائد تُدَّخَرُ الرجال
 • لِلَّهِ دَرُّه
 • لله در الحسد ، ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله
 • لمن تشكو إذا كان خصمك القاضي!
 • له قدم في الخير
 • اللهم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم
 • لو ترك القطا لنام
 • لو خُيِّرْتُ لاخترت
 • لو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى
 • لو كان في البومة خير ما تركها الصياد
 • اللي تقرصه الحية يخاف من الحبل
 • اللي يخاف من العفريت يطلع له
 • ليس الحريص بزائد في رزقه
 • ليس الخبر كالمعاينة
 • ليس المشِيرُ كالخبير
 • ليس للباطل أساس
 • ليس للحاسد إلا ما حسد
 • ليست يدي مُخَضَّبةً بالحناء
 • الليل أخفى للويل
 • اَللَیلُ حُبلی، لَستَ تَدری ماتَلِد
  • مترادف: «سحر تا چه زاید، شب آبستن است»
  • تمثیل: «یکی امشب صبوری کرد باید// شب آبستن بود تا خود چه زاید»
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف م

ضرب المثل - حرف م

م

 • المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا
 • ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت
 • ما أبعد ما فات وما أقرب ما يأتي
 • ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
 • ما استبقاك من عرضك للأسد
 • ما أشبه السفينة بالملاح
 • ما أشبه الليلة بالبارحة
 • ما أشبه الليلة بالبارحة
 • ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
 • ما أقصر الليل على راقد
 • ما المرء إلا بدرهميه
 • ما الناس إلا الماء يحييه جريه
 • ما أول إلا ويتلوه آخر
 • ما تواصل اثنان فطال تواصلهما إلا لفضلهما أو لفضل أحدهما
 • ما حك جلدك مثل ظُفْرِكَ فتول أنت جميع أمرك
 • ما صنع الله فهو خير
 • ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع
 • ما كل بارقة تجود بمائها
 • ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن
 • ما كل ما يتمنى المرء يدركه رب امرئ حتفه فيما تمناه
 • ما كل ما يلمع ذهباً
 • ما كل من قال قولا وفى
 • ما كلُّ ما يُعلم يُقال
 • ما لجرح بميت إيلام
 • ما من ظالم إلا سيبلى بظالم
 • ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه
 • ما وعظ امرئ كتجاربه
 • ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة
 • ما يداوي الأحمق بمثل الإعراض عنه
 • الماء أهون موجود وأعز مفقود
 • ماذا تأخذ الريح من البلاط
 • المال يجلب المال
 • المال ينفد حله وحرامه يوماً ويبقى بعد ذلك إثمه
 • المأمول خير من المأكول
 • مُتْخَمٌ يقسو على جائع
 • المتكبر كالواقف على الجبل يرى الناس صغاراً ويرونه صغيراً
 • متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
 • مثل السمك يأكل بعضه
 • مثل القطط بسبع أرواح
 • المذبوحة لا تتألم من السلخ
 • مُرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا
 • المرء بأصغريه : قلبه ولسانه
 • المرء بالأخلاق يسمو ذكره
 • المرء تواق إلى ما لم ينل
 • المرء حيث يضع نفسه
 • المرء كثير بأخيه
 • المرء يجمع والدنيا مفرقة
 • مرآة الحب عمياء
 • المزاح لقاح الضغائن
 • المزاح هو السباب الأصغر إلا أن صاحبه يضحك
 • المزاحة تذهب المهابة وتورث الضغينة
 • المزح أوله فرح وآخره ترح
 • المزح يجلب الشر صغيراً والحرب كبيرة
 • المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار
 • المستشير مُعَانٍ
 • المستشير معان والمستشار مؤتمن
 • المستنير على طريق النجاح
 • مسكين ابن آدم: تؤذيه البقة وتقتله الشرقة
 • المشورة راحة لك وتعب لغيرك
 • المشورة عين الهداية
 • المشورة لقاح العقول
 • مصائب قوم عند قوم فوائد
 • المصائب لا تأتي فرادى
 • مصارع الرجال تحت بروق الطمع
 • معالجة الموجود خير من انتظار المفقود
 • معظم النار من مستصغر الشرر
 • مقتل الرجل بين فكيه
 • المكر حيلة من لا حيلة له
 • مُكْرَهٌ أخاك لا بطل
 • المكيدة أبلغ من النجدة
 • ملكت نفسي يوم ملكت منطقي
 • من أحب ولده رحم الأيتام
 • من أحسن السؤال عَلِمَ
 • من استحيا من بنت عمه لم يولد له ولد
 • من استغنى بعلمه زل
 • من أسرع كثر عثاره
 • من اشترى الحمد لم يُغْبَنْ
 • من أشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه
 • من أطاع غضبه أضاع أدبه
 • من أطاع غضبه أضاع أدبه
 • من اعتاد البطالة لم يفلح
 • من أعجب برأيه ضل
 • من أفشى سره كثر المستأمرون عليه
 • من أكل السمين أتخم
 • من أكل على مائدتين اختنق
 • من أكل للسلطان زبيبة ردها تمرة
 • من الحبة تنشأ الشجرة
 • من الحيلة ترك الحيلة
 • من الخواطئ سهم صائب
 • من السرور بكاء
 • من العجائب أعمش كَحَّالٌ
 • من القلب للقلب رسول
 • من أَمِنَ الزمان خانه
 • من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدر
 • من أهان ماله أكرم نفسه
 • من أوقد نار الفتنة احترق بها
 • من بكى من زمان بكى عليه
 • من بلغ السبعين اشتكى من غير علة
 • من تأني أدرك ما تمنى
 • من تَدَخَّلَ فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه
 • من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه
 • من ترك الشهوات عاش حرا
 • من ترك حرفته ترك بخته
 • من تَسَمَّعَ سمع ما يكره
 • من تَعَدَّى الحق ضاق مذهبه
 • من تعرض للمصاعب ثبت للمصائب
 • من ثقل على صديقه خَفَّ على عدوه
 • من جال نال
 • من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحداد ينحرق بناره
 • من جد وجد ومن زرع حصد
 • من جعل نفسه عظما أكلته الكلاب
 • من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل
 • من حاول الغدر وخلف الوعد عدا عليه الذم بعد الحمد
 • من حسن خُلُقُه استراح وأراح
 • من حسن خُلقُه وجب حقُّه
 • من حسن من دونه فلا عذر له
 • من حفر حفرة لأخيه وقع فيها
 • من خَدَمَ الرجال خُدِمَ
 • من خشى الذئب أعد كلبا
 • من دخل مداخل السوء اتهم
 • من رأى مصائب غيره هانت مصائبه
 • من رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد
 • من زرع المعروف حصد الشكر
 • من سابق الدهر عثر
 • من سار على الدرب وصل
 • من ساواك بنفسه ما ظلمك
 • من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا
 • من سعى جنى ومن نام رأى الأحلام
 • من سل سيف البغي قتل به
 • من سلك الجدد أمن العثار
 • من سَلِمَتْ سريرته سلمت علانيته
 • من شابه أباه فما ظلم
 • من شَبَّ على شيء شاب عليه
 • من صارع الحق صرعه
 • من صبر ظفر
  • مترادف فارسی: «گر صبر کنی زغوره حلوا سازی.»
 • من صدقت لهجته ظهرت حجته
 • من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره
 • من طلب العلا سهر الليالي
 • من طلب شيئا وجده
 • من ظَلَمَ نفسه فهو لغيره أظلم
 • من ظهر غضبه قل كيده
 • من عرف نفسه عرف ربه
 • من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا (جاءته ألطاف الإله تبرعا)
 • من عمل دائما أكل نائما
 • من عَيَّرَ عُيِّرَ
 • من غربل الناس نخلوه
 • من غشنا فليس منا
 • من غضب من لا شيء رضى بلا شيء
 • من غُلبْ سُلبْ
 • من غلبه الهوى فليس لعقله سلطان
 • من فاته الأدب لم ينفعه الْحَسَبُ
 • من فاته الأدب لم ينفعه الْحَسَبُ
 • من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء
 • من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء
 • من فعل ما شاء لقى ما ساء
 • من قلة الخيل شددنا على الكلاب سروجا
 • من قلة الخيل شددنا على الكلاب سروجا
 • من كان بيته من زجاج فلا يرشق بيوت الناس بالحجارة
 • من كان بيته من زجاج فلا يرشق بيوت الناس بالحجارة
 • من كتم سره كان الخيار بيده
 • من لا يخطئ لا يفعل شيئا
 • من لاحاك فقد عاداك
 • من لاحاك فقد عاداك
 • من لانت كلمته وجبت محبته
 • من لم يحترف لم يَعْتَلِفْ
 • من لم يحسن إلى نفسه لم يحسن إلى غيره
 • من لم يركب الأهوال لم ينل الآمال
 • من لم يركب الأهوال لم ينل المطالب
 • من لم يصبر على كلمة سمع كلمات
 • من لم يقنع باليسير لم يكتف بالكثير
 • من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب
 • من لم يكن لسره كتوما فلا يلم في كشفه نديما
 • من ليس له قديم ليس له جديد
 • من مأمنه يؤتى الحذر
 • من ملك غضبه احترس من عدوه
 • من نام رأى الأحلام
 • من نام عن عدوه نبهته المكائد
 • من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون
 • من وَطَّنَ نفسه على أمر هان عليه
 • من يزرع الشوك لا يجني به العنب
 • من يغرق يتعلق بعود قش
 • من يمدح العروس إلا أهلها
 • من يهُنْ يسهل الهوان عليه
 • الْمَنُّ مفسدة الصنيعة
 • المنِّيَّة ولا الدَّنِيَّة
 • مواعيد عرقوب
 • الموت حوض مورود
 • الموت على رقاب العباد
 • موت في عز خير من حياة في ذل
 • مودة الآباء قرابة في الأبناء
 • مودة العدو لا تنفع
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف ن

ضرب المثل - حرف ن

ن

 • النار أهون من العار

ترجمه: سوختن به آتش به که در ننگ زیستن

 • النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
 • النار قد تُخَلِّفُ رماداً
 • الناس أتباع من غَلبْ
 • ترجمه: «مردمان، پیروان چیره‌شدگان و پیروزی‌یافتگانند.»
 • الناس أعداء ما جهلوا
 • ترجمه: «مردمان، هرآنچه را ندانند دشمن گیرند.»
 • الناس سواسية كأسنان المشط
 • الناس عبيد الإحسان

ترجمه: انسانها بنده احسانند.

 • الناس على دين ملوكهم
 • ترجمه: «مردمان، به‌آیین پادشاهان خود گروند.»
 • تمثیل: «آن رسول حق قلاووز سلوک// گفت الناس علی دین ملوک»
 • الناس لبعضها
 • الناس لولا الدين لأكل بعضهم بعضا
 • نام ساعة الرحيل
 • نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
 • الندم على السكوت خير من الندم على القول

ترجمه: پشیمانی بر سکوت به که ندامت از گفتار. نظیر: پشیمان ز گفتار دیدم بسی/ پشیمان نشد از خموشی کسی

 • نزل بواد غير ذي زرع
 • نزه جميلك من قبح الْمَنِّ
 • النصح بين الملأ تقريع
 • ترجمه: «کسان را در جمع اندرز گفتن، گونه‌ای از سرزنش باشد.»
 • نصف العقل مُدَاراةُ الناس
 • النظافة من الإيمان
 • ترجمه: «نظافت از ایمان است.»
 • مترادف فارسی: «تمیزی نشانه ایمان است.»
 • نظر العدو بما أسر يبوح
 • نعم الثوب العافية إذا انسدل على الكفاف
 • نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا
 • نعم العون على المروءة المال
 • نعم المؤَدِّبُ الدهر
 • نعم حاجب الشهوات غض البصر
 • النعمة عروس مهرها الشكر
 • نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
 • نفاق المرء من ذله
 • النفس مولعة بحب العاجل
 • نوم الظالم عبادة

ترجمه: خواب ستمگر عبادت است! سعدی: ظالمی را خفته دیدم نیمروز/ گفتم: این فتنه ست خوابش برده به!

 • نومة أهل الكهف
 • ترجمه: «خواب اصحاب کهف.»
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل حرف ک

ضرب المثل - حرف ک

ك

 • كاد الفقر أن يكون كفراً
 • كالإبرة تكسي غيرها وهي عريانة
 • كالأطرش في الزَّفَّة
 • كالجراد: لا يبقى ولا يذر
 • كالحادي وليس له بعير
 • كالذئب: إذا طلب هرب وإذا تمكن وثب
 • كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
 • كالقابض على الماء
 • كالقشة التي قصمت ظهر البعير
 • كالمحتمي ببيت العنكبوت
 • كالمستجير من الرمضاء بالنار
 • كالنحل: في أفواهها عسل يحلو وفي أذنابها السم
 • كالنعامة: لا تطير ولا تحمل
 • كأن الحاسد إنما خلق ليغتاظ
 • كأن الشمس تطلع من حرامه
 • كأن على رءوسهم الطير
 • الكتاب يقرأ من عنوانه
 • كثرة الضحك تذهب الهيبة
 • كثرة العتاب تفرق الأحباب
 • كثرة العتاب تورث البغضاء
 • الكذب داء والصدق دواء
 • كذلك غمر الماء يروي ويغرق
 • كرامة العبد من كرامة سيده
 • كريشة في مهب الريح
 • الكريم من أكرم الأحرار
 • الكريم يظلم من فوقه واللئيم يظلم من تحته
 • كطالب الصيد في عرين الأسد
 • كعبة الله لا تكسى لإعواز
 • كفى المرء فضلا أن تُعَدَّ معايبه
 • كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول
 • كل آت قريب
 • كل امرئ بما يحسنه
 • كل إناء بالذي فيه ينضح
 • كل بؤس وكل نعيم زائل
 • كل حبل على غاربه
 • كل ذات ذيل تختال
 • كل رأس به صُداع
 • كل زائد ناقص
 • كل سر جاوز الاثنين شاع
 • كل شيء يختال فيه الرجال غير أن ليس للمنايا احتيال
 • كل غريب للغريب نسيب
 • كل كلب ببابه ينبح
 • كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس
 • كل ما في البلاد من أموال ليس إلا نتيجة الأعمال
 • كل ما قَرَّتْ به العين صالح
 • كل مبذول مملول
 • كل ممنوع مرغوب
 • كل هم إلى فرج
 • كل واحد له قادح ومادح
 • الكلاب النباحة نادراً ما تعض
 • الكلاب تنبح والقافلة تسير
 • كلام الليل يمحوه النهار
 • ترجمه: «سخن شب، تا ظهر از بین میرود.»
 • تمثیل: «هیچ دانی که باد هست امروز// رأی عالیت را کلام‌اللیل»
 • تمثیل: «گفتم ای‌جان وعده دوشین خود را کن وفا// گفت نشنیدی کلام‌اللیل یمحوه‌النهار؟»
 • كلام كالعسل ووغزٌ كالأسل
 • كلب جَوَّالٌ خير من أسد رابض
 • كلكم طلب صيد
 • كلما طار قص جناحه
 • كلما كثر الذباب هان قتله
 • كما أن السؤال يُذِلُّ قوما كذاك يعز قوم بالعطاء
 • كما تزرع تحصد
 • كمن يربي الذئب
 • كن دافنا للشر بالخير تسترح من الهم
 • كن لينا من غير ضعف وشديدا من غير عنف
 • كن لَيِّنًا في غير ضعف وشديداً في غير عنف
 • كناطح صخرة يوما ليكسرها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
 • كهرة تأكل أولادها
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل - حروف ط - ظ - ع - غ

ط

 • الطبع غلب التطبع
 • طبيب يداوي الناس وهو عليل
 • طفح الكيل
 • طمع إبليس في الجنة
 • طول البال يهدم الجبال
 • الطيور على أشكالها تقع

ظ

 • ظاهر العتاب خير من باطن الحقد
 • الظَّفَرُ بالضعيف هزيمة
 • ظل السلطان سريع الزوال
 • الظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعمة
 • ظلم الأقارب أشد وقعا من السيف
 • الظلم مرتعه وخيم
 • ظَنٌُ‌العاقِلِ خَیر مِن یَقینِ‌الجاهِلِ
 • ترجمه: «گمان دانا از یقین نادان بهتر است.»

ع

 • عاد الأمر إلى نصابه
 • العاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا
 • العاقل لا يستقبل النعمة ببطر ولا يودعها بجزع
 • العاقل من عقل لسانه والجاهل من جهل قدره
 • عامل الناس برأي رفيق والق من تلقى بوجه طليق
 • عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به
 • عَبدُ غَیرِکَ حُرٌ مِثلکَ
 • ترجمه: «بنده دیگران نسبت به تو مانند تو آزاد است.»
 • العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة
 • العتاب خير من الحقد
 • العتاب صابون القلب
 • العتاب قبل العقاب
 • العتاب هدية الأحباب
 • العتب على النظر
 • عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان
 • العدد في الليمون
 • العدل أساس الْمُلْك
 • العديم من احتاج من اللئيم
 • عذر لم يتول الحق نسجه
 • العز في نواصي الخيل
 • عَزَّ من قنع وذل من طمع
 • عش رجبا ترى عجبا
 • عش عزيزا أو مت وأنت كريم
 • عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود
 • عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة
 • ترجمه: «یک گنجشک در دست بهتر از ده گنجشک روی درخت است.»
 • مترادف فارسی: «سرکه نقد به‌از حلوای نسیه.»
 • مترادف فارسی: «سيلی نقد به‌از عطای نسيه.»
 • مترادف فارسی: «نقد موجود به که نسیه موعود.»
 • مترادف فارسی: «جگرك امروز بهتر از دنبه فردا.»
 • مترادف فارسی: «گنجشک نقد به از طاووس نسيه.»
 • تمثیل: «ما درخورصيد تو نباشيم وليكن// گنجشک به‌دست است به‌از باز پريده»
 • تمثیل: «بدسـت آوريده خردمند سنگ// به‌نايافته‌دُر به‌ندهد زچنگ»
 • تمثیل: «به‌نسيه مده نقد اگــر چند نيز// به‌خرما بود وعده و نقد خار»
 • العفة جيش لايهزم
 • العفو عند المقدرة
 • العفو يصلح الكريم ويفسد اللئيم
 • العقل أشرف الأحباب
 • العقل زينة
 • العقل صدق الحكم على الأمور
 • العقل صفاء النفس والجهل كدرها
 • العقل غريزة تربيها التجارب
 • العقل يُهَابُ ما لا يُهابُ السيف
 • عقوبة الحاسد نفسه
 • عقول كل قوم على قَدْرِ زمانهم
 • علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف
 • العِلْمُ أشهر الأحساب
 • عِلْمُ الرجل ولده المخَلَّدُ
 • علم بلا عمل كشجر بلا ثمر
 • ترجمه: «علم بی‌عمل درخت بی‌ثمر است.»
 • مترادف فارسی: «علم بی‌عمل زنبور بی عسل است.»
 • تمثیل: «بار درخت علم نباشد مگر عمل// با علم اگر عمل نكنی شاخ بی‌بری»
 • تمثیل: «علم چندان‌كه بيشتر خوانی// چون عمل در تو نيست نادانی»
 • تمثیل: «علم داری عمل نه، دان كه خری// بار گوهر بری و كاه خوری»
 • تمثیل: «علم کز اعمال نشانيش نيست// كالبدی دارد و جانيش نيست»
 • العلم زين فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا ما عشت مقتبسا
 • العلم في الصِّغَرِ كالنقش على الحجر
 • العلم كالسراج من مر به اقتبس منه
 • علم لا ينفع ككنز لا يُنْفَقُ منه
 • العلم يُؤْتَى ولا يَأْتِي
 • العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا والمال يفنى وإن أجدى إلى حين
 • العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف
 • العلماء ورثة الأنبياء
 • ترجمه: «دانشمندان وارث پیامبرانند.»
 • على الباغي تدور الدوائر
 • علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح
 • على رأسه ريشة
 • عليك بالإخوان فإنهم في الرخاء زينه وفي البلاء عُدَّةٌ
 • عليك بالجنة فإن النار في الكف
 • عليه ما على أبي لهب
 • العمر واحد والرب واحد
 • العمل أبلغ خطابٍ
 • عمل البحر طحينة
 • عمى العين ولا عمى القلب
 • ترجمه: «از چشم کور باش، نه از قلب.»
 • عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
 • عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
 • عند البطون تعمى العيون
 • عند الرهان تعرف السوابق
 • عند الشدائد تعرف الإخوان
 • عند الصباح يحمد القوم السرى
 • عند جُهَيْنَةَ الخبر اليقين
 • عندما تغيب الهرة تلعب الفيران
 • عندما تكون في روما تصرف كما يتصرف الرومان
 • عنز استتيست
 • العنزة ترعى بمرعاها
 • العيش في الدنيا جهاد دائم
 • عيش وملح
 • العين بالعين والسن بالسن
 • ترجمه: «چشم به‌ازای چشم، دندان به‌ازای دندان.»
 • تمثیل: «محتسب خم شکست و من سر او// سن بالسن والجروح قصاص»
 • العين لا تعلو على الحاجب

غ

 • الغائب عُذْرُه معه
 • غاب حولين وجاء بِخُفَّيْ حنين
 • غابت السباع ولعبت الضباع
 • الغالي ثمنه فيه
 • غبن الصديق نذالة
 • الغريب أعمى ولو كان بصيراً
 • غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله
 • الغضب صدأ العقل
 • غضبه على طرف أنفه
 • غنى المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة
 • غنى النفس خير من غنى المال
 • الغنى غنى القلب لا غنى المال
 • الغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق
 • الغنى يورث البطر
 • غيري يأكل الدجاج وأنا أقع في السياج

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:51  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل - حروف ف و ق

ضرب المثل - حروف ف و ق

ف

 • فاقد الشيء لا يعطيه
 • فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود
 • فإن قليل الحب بالعقل صالح وإن كثير الحب بالجهل فاسد
 • فت في عضد فلان
 • فخير ما كسبت إخوان الثقة أنس وعون في الأمور الموبقة
 • الفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحاب
 • فرط الأنس مكسبة لقرناء السوء
 • الفضل ما شهدت به الأعداء
 • فلان برق بلا مطر وشجر بلا ثمر
 • فلان بوجهين
 • فلان دُرَّةُ التاج وواسطة العقد
 • فلان قد ركب الفيل وقال لا تبصروني
 • فلان كالكعبة تُزارُ ولا تُسْتَزارُ
 • فلان يسرق الكحل من العين
 • فما تحمد العينان كل بشاشة ولا كل وجه عابس بذميم
 • فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يدعي النقص فاضل
 • فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها
 • في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
 • في الجريرة تشترك العشيرة
 • في الشدائد يعرف الإخوان
 • في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال
 • في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق
 • في فمي ماء وهل ينطق من في فمه ماء
 • فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب
 • فيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها

ق

 • قد حمى الوطيس
 • قد يتوقى السيف وهو مغمد
 • قد يجبن الشجاع بلا سلاح
 • قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه
 • قد يخرج من الصدفة غير الدُّرَّة
 • قد يخلق من ظهر العالم جاهلاً
 • قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
 • قد ينبت الشوك وسط الزهور
 • قَدِّرْ لِرِجْلِكَ قبل الخطو موضعها
 • القِدْر الكبير يتسع للكبير
 • القدوة الحسنة خير من النصيحة
 • القدوة الحسنة خير من الوصية
 • قرة عين
 • القرد في عين أمه غزال
 • القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود
 • القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم
 • قضى نحبه
 • قلب المؤمن دليله
 • قلب له ظهر المِجَنِّ
 • القلة ذلة
 • القلوب عند بعضها
 • قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد
 • قليل دائم خير من كثير منقطع
 • قليل في الجيب خير من كثير في الغيب
 • القناعة كنز لا يفنى
 • قول الحق لم يدع لي صديقا
 • قيل للبغل: "من أبوك" قال "الفرس خالي"
 • قَيِّدُوا العلم بالكتابة
قَيِّدُوا نعم الله بالشكر
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:51  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل - حروف س و ش و ص و ض

ضرب المثل - حروف س و ش و ص و ض

س

 • سائل البخيل محروم وماله مكتوم
 • سارت به الرُّكْبانُ
 • سافر تجد عوضا عما تفارقه
 • ساقي القوم آخرهم شراباً
 • الساكت عن الحق شيطان أخرس
 • سبق السيف العذل
 • ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
 • سحابة صيف تذروها الرياح
 • سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام
 • سرك أسيرك
 • السَّرْج المُذهَّب لا يجعلُ الحمار حصاناً
 • السعادة صحة جيدة وذاكرة سيئة
 • سفير السوء يفسد ذات البين
 • سكت دهرا ونطق كفرا
 • السكوت علامة الرضا
 • ترجمه: «سکوت علامت رضا است.»
 • مترادف فارسی: «خاموشی، هم‌داستانی است.»
 • مترادف فارسی: «خاموشی نشان رضا است.»
 • السلاح ثم الكفاح
 • سلامة الإنسان في حلاوة اللسان
 • السلطان من بَعُدَ عن السلطان
 • السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة
  • ترجمه: «از آسمان طلا و نقره نمی‌بارد.»
 • سماعك بالْمُعَيْدِيِّ خير من أن تراه
 • سمك في ماء
 • سمن على عسل
 • سيد القوم خادمهم
 • السيف أصدق أنباء من الكتب
 • سيف السلطان طويل
 • السيف أهول ما يُرى مسلولا
 • السيف يقطع بحده المرء يسعى بجده

ش

 • شاور في أمرك الذين يخشون الله
 • شاور لبيباً ولا تعصه
 • الشبعان يفُتُّ للجائع فتا بطيئا
 • شدة الألفة تزيل الكلفة
 • شدة وتزول
 • شر البلاد بلاد لا صديق فيه
 • شر البلية ما يضحك
 • شر الحديث الكذب
 • شر السمك يكدر الماء
 • شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا
 • الشر في الناس لا يفنى وإن قُبِرُوا
 • الشر قليله كثير
 • الشر للشر خُلِقَ
 • الشرط نور
 • الشرير لا يظن بالناس خيراً
 • الشريف إذا تَقَوَّى تواضع والوضيع إذا تَقَوَّى تكبر
 • الشُّبْهَةُ أخت الحرام
 • شعيرنا ولا قمح غيرنا
 • شفيت نفسي ولكن جدعت أنفي
 • شق عصا الطاعة
 • شكرت جميل صنعكم بدمعي ودمع العين مقياس الشعور
 • الشكوى سلاح الضعفاء
 • الشكوى لغير الله مذلة
 • الشماتة بالمنكوب لؤم
 • شَمِّرْ وائتزر والبس جلد النمر
 • شنشنة أعرفها من أخزم
 • الشيب قبل العيب

ص

 • صاحب إذا صاحبت كل ماجد سهل المحيا طلق مُسَاعِدِ
 • صاحب الحق عينه قوية
 • صاحب القرش صياد
 • الصباح رباح
 • الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب
 • الصبر عند الصدمة الأولى
 • الصبر مفتاح الفرج
 • مترادف فارسی: «صبر کلید کارها است.»
 • تمثیل: «صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج (ما نمی‌گفتیم کم نال از فرج...)»
 • صبرك عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله
 • صبري على نفسي ولا صبر الناس عليّ
 • صحبة السوء مفسدة للأخلاق
 • صدرك أوسع لسرك
 • الصدق دليل التقوى
 • الصدق يحسن بالفتى والكذب يحسب من عيوبه
 • صدور الأحرار قبور الأسرار
 • الصديق إما أن ينفع وإما أن يشفع
 • الصديق وقت الضيق
 • صديقك حين تستغنى كثير وما لك عند فقرك من صديق
 • الصِّيتُ ولا الغنى
 • صلاح أمرك بالأخلاق مرجعه فَقَوِّم النفس بالأخلاق تستقم
 • صلى وصام لأمر كان يأمله حتى قضاه فما صلى ولا صاما
 • صواب الجاهل كزلة العاقل

ض

 • الضامن غارم
 • الضحك بلا سبب من قلة الأدب
 • ضرب أخماسا بأسداس
 • الضرب في الميت حرام
 • ضَرْبَة مُعَلِّمٍ
 • ضربني وبكى وسبقني واشتكى
 • الضرورات تبيح المحظورات
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:50  توسط نيلوفر ميرزانيا 


ضرب المثل - حروف د ، ذ ، ر ، ز

د

 • دخان الأقارب يُعمِي
 • الدراهم مراهم
 • دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء
 • الدم لا يصير ماء
 • الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
 • ترجمه: «جهان، زندان مردم با ایمان و بهشت کافران است.»
 • تمثیل: «کافران چون جنس سجین آمدند// سجن دنیا را خوش‌آیین آمدند»
 • الدهر يومان حلو ومر
 • دواء الدهر الصبر عليه
 • الدين النصيحة

ذ

 • ذكر الفتى عمره الثاني
 • ذل من لا سيف له
 • ذُلَّ من يغيظ الذليل بعيش
 • ذنبه على جنبه
 • الذي لا يعرف الصقر يشويه
 • الذي لا يعرفك يجهلك

ر

 • راحت السكرة وجاءت الفكرة
 • الرأي قبل شجاعة الشجعان
 • رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال
 • رب بعيد أنفع من قريب
 • رب ثوب يستغيث من صاحبه
 • رب رمية من غير رام
 • رب زارع لنفسه حاصد سواه
 • رب سكوت أبلغ من كلام
 • رب عذر أقبح من ذنب
 • رب قول أشد من صول
 • رب كلام يثير الحروب
 • رب كلمة قالت لصاحبها دعني
 • رُبَّ دهر بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه
 • رُبَّ ملوم لا ذنب له
 • رُبَّ نعل شر من الحفا
 • ربك رب قلوب
 • ربما أراد الأحمق نفعك فضرك
 • الرجال بالأموال
 • رجع بخفي حنين
 • ترجمه: «بازگشت با کفش حنین.»
 • مشابه: «دست از پا درازتر برگشتن.»
 • منشأ: «يكی از مردمان باديه در بلده حيره به‌دكان حنين نام كفشگری رفته جفتی موزه (کفش) بگزيد و پس از تشويش و مماكسه (چانه زدن) فراوان بنهاد و برفت. كفشگر كين او در دل گرفت و موزه‌ها را برداشت و به‌صحرا شد و يكتای آن در رهگذر اعرابی افكند و لنگهٔ ديگر نيز در جایی دورتر، هم در معبر او بينداخت و خود در مَکمَنی (کمین‌گاه) بنشست. اعرابی چون بر تای نخستيـن گذر كرد از شباهت آن به‌موزه دكان «حنین» در شگفتی مانده و گفت افسوس طاق است وگرنه برگرفتمی. و پس از طی مسافتی تای ديگر را ديده، برگرفت و راحله(شتر) آن‌جا بگذاشت و به‌طلب لنگهٔ اولین شتافت و چون از راحله دور شد «حنین» از کمین‌گاه در آمد و راحله او با زاد ببرد. وقتی مرد بازگشت راحله را ندید و ناچار با همان جفت موزه به‌قبیله باز آمد.
 • رجعت ريمة لعادتها القديمة
 • الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
 • رِزْقُه في رجليه
 • الرمد أهون من العمى
 • رمية من غير رام
 • ريح صيف وطارق طيف

ز

 • زرع آباؤنا فأكلنا ونزرع ليأكل أبناؤنا
 • زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون
 • زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع
 • زمَّارُ الحي لا يُطْرِبُ
 • زيادة القول تحكي النقص في العمل ومنطق المرء قد يهديه للزلل

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:49  توسط نيلوفر ميرزانيا 


ضرب المثل - حروف ج ، ح ، خ

ج

 • جاء لك الموت يا تارك الصلاة
 • جاءوا عن بكرة أبيهم
 • الجار أولى بالشُّفْعَةِ
 • الجار قبل الدار
 • ترجمه: «همسایه قبل از خانه.»
 • مترادف فارسی: «همسایه را بپرس، خانه را بخر.»
 • مترادف فارسی: «تا ندانی که کیست همسایه// به‌عمارت تلف مکن مایه// مردمی آزموده باید و راد// که بنزدیکشان نهی بنیاد»
 • تمثیل: «پس تو هم الجار ثم‌ الدار گوی// گر دلی داری برو دلدلر جوی»
 • جزاء سنمار
 • توضیح: «نام مهندس و معمار رومی که به‌امر نعمان قصر خورنق را در نزدیکی کوفه برای بهرام گور ساخت. پس از اتمام بنای کاخ، او را به‌فرمان نعمان از بالای همان قصر سرنگون و هلاک کردند تا نظیرش را برای دیگری نسازد. جزای سنمار در زبان عربی مثل است.»
 • جزاء مُجيرِ أُمِّ عامِرٍ
 • الجزاء من جنس العمل
 • الجزع عند المصيبة مصيبة
 • جليس المرء مثله
 • جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال المماليك
 • الجنة بدون ناس لا تُداس
 • الجنة تحت أقدام الأمهات
  • مترادف فارسی: «بهشت زیر پای مادران است.»
 • جنت على نفسها براقش
 • جَندَلَتانِ اصطَکٌتا
  • ترجمه: «دوسنگ به‌هم خورند.»
  • معنی: «کنایه از دونفر هم‌شأن و هم‌زور است که به‌هم درآویزند و یا با هم ضدیت کنند.»
 • الجهل شر الأصحاب
 • الجهل موت الأحياء
 • جواهر الأخلاق تصفها المعاشرة
 • الجود بالنفس أقصى غاية الجود
 • الجودة من الموجودة
 • الجوع كافر
  • مترادف فارسی: «آدم گرسنه ایمان ندارد.»
 • جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة

ح

 • الحاجة تفتق الحيلة
 • حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها
 • الحاسد يرى زوال نعمتك نعمة عليه
 • حافٍ يسخر بناعل
 • الحب أعمى
 • مترادف فارسی: «عشق کور است.»
 • حب الوطن من الإيمان
  • ترجمه: «میهن‌پرستی از ایمان است.»
 • حبر على ورق
  • ترجمه: «جوهر روی کاغذ.»
  • مترادف فارسی: «دلیل مستند.»
 • توضیح: «برای بیان اعتبار و وضوح چیزی گویند، مانند: نقش سیاه روی کاغذ سفید.»
 • حبل الكذب قصير
 • ترجمه: «ریسمان دروغگو کوتاه است.»
 • مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»
 • حج والناس راجعون
 • حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا
 • حرامي بلا بَيِّنةٍ شريف
 • الحرب سجال
 • الحركة بركة
  • مترادف فارسی: «برکت در حرکت است.»
 • حسبك من الشر سماعه
 • حسبه صيدا فكان قيدا
 • الحسد ثِقْلٌ لا يضعه حامله
 • الحسد داء لا يبرأ منه
 • الحسد والنفاق والكذب أثافي الذل
 • حُسْنُ الخلق خير قرين
 • حُسْنُ الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد
 • حُسْنُ الخلق يوجب المودة
 • الحسود لا يَسُودُ
  • مترادف فارسی: «حسود هرگز نیاسود.»
 • الحصاة من الجبل
 • حظ في السحاب وعقل في التراب
 • حفظ السر أمانة
 • الحق أبْلَجُ والباطل لجلج
 • الحق دولة والباطل جولة
 • الحق ظل ظليل
 • حق من كتب بمسك أن يختم بعنبر
 • الحق يعلو ولا يعلى عليه
 • الحِلْم أجَلُّ من العقل
 • الحُمْقُ داء ولا دواء له
 • ترجمه: «حماقت را دارویی نیست.»
 • حنانيك بعض الشر أهون من بعض
 • حوالينا لا علينا
 • الحي أبقى من الميت
 • حيلة العاجز دموعه

خ

 • خادم سيدين يكذب على أحدهما
 • الخاذل أخو القاتل
 • خاطر من استغنى برأيه
 • خالف تُعْرَفْ
 • خالف هواك ترشد
 • خُذْهُ بالموت حتى يرضى بالحُمَّى
 • خذو الحكمة من أفواه البسطاء
 • خرج من المولد بلا حُمّص
 • خلا لك الجو فبيضي واصفري
 • خلقت مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خُلقْتَ كما تشاء
 • خير الإخوان أقدمهم
 • خير الأشياء جديدها
  • ترجمه: «بهترین چیزها جدیدترین‌هاست.»
  • مشابه: «نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار.»
 • خير الأصدقاء من ترك المزاح
 • ترجمه: «بهترین دوست کسی است که شوخی را ترک کند.»
 • خير الأعمال ما كان ديمة
 • خير الخلال حفظ اللسان
 • خير الكلام ما قل ودل و لاتمل
 • مترادف فارسی: «سخن هرچه کوته بود خوش‌تر است (بگویم گرت هوش اندر سر است...)»
 • خير المال ما وَجَّهْتَهُ وِجْهتَه
 • خير المحادث والجليس كتاب تخلو به إن ملّك الأصحاب
 • خير الناس للناس خيرهم لنفسه
 • خير الناس من فرح للناس بالخير
 • خير صِلاتِ الكريم أَعْوَدُها
 • الخير على قدوم الواردين
 • خير مالك ما نفعك
 • الخَيْرُ يُخَيِّر والشر يغَيّر
 • الخيل أعرف بفارسها
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:49  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل - حروف ب ، ت ، ث

ب

 • بئس الشعار الحسد
 • الباب الذي يأتيك بالريح سده واسترح
 • باب النجار مخَلَّع
 • باع كرمه واشترى معصرة
 • بالأرض ولدتك أمك
 • بالتأني تُدْرَكُ الفُرَصُ
 • بالرفاء والبنين
 • البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق
 • البخيل غناه فقر ومطبخه قفر
 • البخيل لا تَبُلُّ إحدى يديه الأخرى
 • بدن فاجر وقلب كافر
 • بذات فمه يفتضح الكذوب
 • بِشْرُ الكريم في وجهه يلوح
 • الْبِشْرَ دال على الكرم
 • البِشْر يعقد القلوب على المحبة
 • البصر بالزَّبُونِ تجارة
 • البطن لا تلد عدواً
 • البطنة تزيل الفطنة
 • بُعد السما من الأرض
 • بُعدُالدٌار کَبُعدِالنَسَب
 • ترجمه: «دوری خانه مانند دوری نسب است.»
 • البعد جفاء
 • بعض الحلم ذل
 • بعض العفو ضعف
 • البعيد عن العين بعيد عن القلب
 • بغاث الطير أكثرها فراخاً
 • بقدر الرأي تعتبر الرجال وبالآمال ينتظر المآل
 • بلغ السكين العظم
 • بلغ السيل الزُّبَى
 • بنفسي فَخَرْتُ لا بجدودي
 • البياض نصف الحسن
 • بيت الظالم خراب
 • بيت المحسن عمار
 • بين وعده وإنجازه فترة نبي
 • بينهم داء الضرائر

ت

 • تأبى الدراهم إلا كشف أرؤسها إن الغني طويل الذيل مياس
 • تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا
 • تاج المروءة التواضع
 • التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان
 • ترجمه: «آهستگی از خدا و شتاب از اهریمن است.»
 • مترادف فارسی: «شتاب است دیو و فرشته درنگ (خوی کبک صلح و خوی باز جنگ...)»
 • مترادف فارسی: «شتاب و بدی کار اهریمن است// پشیمانی و رنج جان و تن است»
 • التَّحَسُّنُ خير من الْحُسْنِ
 • التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة
 • التجربة العلم الكبير
  • ترجمه: «تجربه بزرگترین دانش است.»
 • تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
 • تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
 • التدبير نصف المعيشة
 • التدبير يثمر اليسير والتبذير يبدد الكثير
 • ترك الذنب أيسر من الاعتذار
 • تركتهم في حيص بيص
 • تركه غنيمة والظفر به هزيمة
 • تزاوروا ولا تتجاوروا
 • التسلُّطُ على المماليك دناءة
 • تطلب أثراً بعد عين
 • تعاشروا كالإخوان وتحاسبوا كالغرباء
 • تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأغراب
  • ترجمه: «با هم مثل برادر باشید ولی مثل غریبه کار کنید.»
 • تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي
 • تفرقوا أيدي سبأ
 • تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة
 • تقطع أعناق الرجال المطامع
 • تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد
 • التكبر على المتكبر تواضع
 • تكلم فقد كلم الله موسى
 • تمام الصدق الإخبار بما تحمله العقول
 • تمخض الجبل فولد فأرا
 • تناس مساوئ الإخوان يدم لك وُدُّهُمْ
 • التواضع من مصائد الشرف
 • توبة الجاني واعتذاره

ث

 • الثروة تأتي كالسلحفاة وتذهب كالغزال
 • ثمرةُ‌العجبِ‌المقتُ
  • مترادف فارسی: «ثمره خودپسندی مغضوب عامه شدن است.»
 • ثوُلوُلُ جَسَدِه لایُنزَع
  • ترجمه: «خال میخکی (گوک) بدنش کنده نمی‌شود.»
  • مترادف فارسی: «اصلاح‌پذیر نیست.»
  • مترادف فارسی: «درخت کج را نمی‌توان راست کرد.»

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:48  توسط نيلوفر ميرزانيا 


ضرب المثل - حرف الف - قسمت C

 • أعلى الممالك ما يبنى على الأسل
 • اعمل الطيب وارمه البحر
 • الأعور في وسط العميان ملك
 • أغدر من ذئب
 • أغزل من امرئ القيس
 • أغشم من السيل
 • أغن من وليته عن السرقة
 • أغنى الأغنياء من لم يكن للبخل أسيراً
 • أغيرة وجبنًا
 • آفة الحديث الكذب
 • آفة الرأي الهوى
 • آفة العِلْم النسيان
 • الإفراط في التواضع يجلب المذلة
 • أفرغ من فؤاد أم موسى
 • أفسد من السوس
 • أفْضَلُ الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
 • أفضل الجود العطاء قبل الموعد
 • أفضل الجود أن تبذل من غير مسألة*
 • الأفعال أبلغ من الأقوال
 • أقبح التيه تيه بلا فضل
 • أقبح من السحر
 • أقبح من الغول
 • أقبح من خنزير
 • أقبح من زوال النعمة
 • أقبح من قرد
 • أقبح من قول بلا فعل
 • أقبح من منّ على نيل
 • الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة
 • اقتلوا الموذی قبل ان یوذی
  • ترجمه: «جانوران موذی را پیش از این‌که آسیب رسانند نابود سازید.»
 • أقرب من اللسان للأسنان
 • الأقربون أولى بالمعروف
 • أقسى من الحجر
 • أقسى من صخرة
 • أقل الناس سروراً الحسود
 • أقلل طعامك تجد منامك
 • أقلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يعدل تارة ويميل
 • أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة
 • أكتم من الأرض
 • اكذب النفس إذا حدثتها
 • أكذب من سراب
 • أكذب من مسيلمة
 • إكرام الميت دفنه
 • أكرم نفسك عن كل دنيء
 • أكل عليه الدهر وشرب
 • آكل من النار
 • آكل من حوت
 • أكل وحمد خير من أكل وصمت
 • أكلوا خيري وعصوا أمري
 • ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب
 • آلف من كلب
 • ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
 • ألقمه الحجر
 • إلى حتفي مَشَتْ قدمي
 • الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
 • الإمارة حلوة الرضاع مُرَّةُ الفطام
 • إمام فعال خير من إمام قَوَّالٍ
 • الأماني حلم في يقظة والمنايا يقظة من حلم
 • الأماني رءوس مال المفاليس
 • الأمر يعرض دونه الأمر
 • أمرّ من العلقم
 • أملك الناس لنفسه من كتم سره
 • آمن من حمام مكة
 • أمنع من أنف الأسد
 • إن أخاك من واساك
 • إن الأيادي قروض
 • إن البعوضة تُدْمي مُقْلةَ الأسد
 • إن البغاث بأرضنا يستنسر
 • إن الجبان حتْفُه من فوقه
 • إن الجواد قد يعثر
 • ترجمه: «اسب اصیل نیز گاهی بلغزد.»
 • مترادف فارسی: «اسب خوش‌رو نیز گاهی خورد سکندری.»
 • إن الحياة عقيدة وجهاد
  • ترجمه: «زندگی یعنی عقیده و کوشش در راه آن.»
 • إن الذليل من دل في سلطانه
 • إن السماء تُرْجَى حين تحتجب
 • إن الشباب والفراغ والْجِدَة// مفسدة للمرء أي مفسدة «ابوالعتاهیه»
  • ترجمه: «جوانی و بیکاری و توانگری باعث انحراف و مایه تباهی است.»
 • إن الشفيق بسوء ظن مولع
 • إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يَصرَعْنَ ذا اللب حتى لا
 • إن الغريق بكل حبل يعلق
 • إن الغصون إذا قومتها اعتدلت
 • إن الغنى والعز في القناعة والذل في الحرص وفي الوضاعة
 • إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلا
 • إن الله جَوَّادٌ يحب كل جَوَّادٍ
 • إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها
 • إن الله يمهل ولا يهمل
 • إن المعارف في أهل النهى ذمم
 • إن المقْدِرة تُذْهِبَ الحفيظة
 • إن جهد المقل غير قليل
 • إن زاد الشيء عن حده ينقلب لضده
 • إن غدا لناظره قريب
 • إن غلا اللحم فالصبر رخيص
 • إن كبر ابنك آخيه
 • إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا
 • إن كنت كذوباً فكن ذكوراً
 • إن لم يكن وفاق ففراق
 • إن مع اليوم غدا يا مسعدة
 • إن مفاتيح الأمور العزائم
 • إن من البيان لسحرا
 • إن وراء الأَكَمةِ ما وراءها
 • أنا الغريق فما خوفي من البلل
 • أنا لها ولكل عظيمة
 • أنت على رد ما لم تقل أقدر منك على رد ما قلت
 • انتظر حتى يشيب الغراب
 • أنجز حر ما وعد
 • الإنسان بالتفكير والله بالتدبير
 • أنفك منك ولو كان أجدع
 • إنك تضرب في حديد بارد
 • إنما سُمِّيتَ هانئاً لتهنأ
 • إنه لأشبه به من التمرة بالتمرة
 • إنه نسيج وحده
 • أول الحزم المشورة
  • ترجمه: «پایه دوراندیشی بر مشورت است.»
  • مشابه: «اوفتد بر گردن او کاندیشهٔ تنها کند»
  • مشابه: «اول استشاره پس استخاره»
 • أول الشجرة بذرة
 • أول الغضب جنون وآخره ندم
 • مترادف فارسی: «خشم، اولش دیوانگی است و آخرش پشیمانی.»
 • أول القصيدة كفر
 • أول ما شطح نطح
 • أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة
  • ترجمه: «آن‌کس که به‌کیفر و بادافراه تواناتر باشد گذشت و بخشایش از او پسندیده‌تر و سزاوارتر است»
 • أوهن من بيت العنكبوت
 • أيأس من غريق
 • إياك عني واسمعي يا جارة
  • مترادف فارسی: «در به‌تو می‌گویم، دیوار تو بشنو»
  • مترادف فارسی: «دختر به‌تو می‌گویم، عروس تو گوش‌کن»
 • إياك وأن يضرب لسانك عنقك
 • إياك وصاحب السوء فإنه يحسن منظره ويقبح أثره
 • إياك وما يعتذر منه

·         الأيام دول

 • أيقظ من ذئب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:47  توسط نيلوفر ميرزانيا 

ضرب المثل - حرف الف - قسمت B

 • إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
 • إذا كنتَ ذا رأىٍ فكن ذا مشورة فإن فساد الرأي أن تترددا
 • إذا كنت سنداناً فاصبر وإذا كنت مطرقة فأوجع
 • إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه
 • إذا لم يكن إلا الأَسِنَّةُ مركبا فلا رأي للمضطر إلا ركوبها
 • إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه
 • إذا نُصِرَ الرأي بطل الهوى
 • إذا هَبَّتْ رياحك فاغتنمها
 • اذالم تستحي فأفعل ما تشاء
 • أذل البخل أعناق الرجال
 • أراق ماء وجهه
 • أرخص من التمر في البصرة
 • أرسل حكيما ولا توصه
  • مترادف: «حکیم را به‌وصیت‌کردن حاجت نیست»
 • أرفع من السماء
 • أرق من النسيم
 • أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه
 • أريق من ماء شبابه
 • ازرع كل يوم تأكل
 • أزهى من طاووس
 • أساء سمعا فأساء إجابة
 • أسبق من الأجل
 • أسبق من الأفكار
 • استر عورة أخيك لما يعلمه فيك
 • استقبال الموت خير من استدباره
 • استندت إلى خصٍ مائلٍ
 • استنوق الجمل
 • أسد عليَّ وفي الحروب نعامة
 • أسرع من البرق
 • أسرع من الريح
 • أسرع من الطرف
 • أسرع من سهم
 • أسقط في يده
 • أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
 • الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات
 • أشأم من البسوس
 • أشأم من طویس
  • ترجمه: «بدشگون‌تر از طویس»
  • تمثل: «بلی شوم‌تر از طویسی که فعلت// همی رخنه در حکم فرقان نماید»
  • شرح: «طویس نام مخنثی از عرب است که به‌شومی و نافرخندگی مشهور بوده‌ و او خود می‌گفته‌است، ای مردمان مدینه تا من زنده باشم خروج دجال و دابه را چشم دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید... ساعتی که مادر مرا بزاد پیامبر خدای از جهان بشد و گاهی که از شیر بازگرفت ابی‌بکر فرمان یافت. و بدان روز که به‌ حد مردان رسیدم عمر را بکشتند. و در شب کدخدایی من عثمان به ‌قتل رسید.» امثال و حکم -
 • اشتدي يا أزمة تنفرجي
 • أشجع من ديك
 • أشجى من حمامة
 • أشد الجهاد مجاهدة الغيظ
 • أشد الفاقة عدم العقل
 • اشكر من أَنْعَمَ عليك وأَنْعِمْ على من شكرك
 • أشم من نعامة
 • أشهر من النار على الْعَلَمِ
 • اصبر تنل
 • اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير
 • اصبر لكل مُصِيبةٍ وتجلًّدِ واعلم بأن الدهر غير مُخَلَّدِ
 • أصبر من حمار
 • أصحاب العقول في نعيم
 • أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
 • أصفى من الدمعة
 • إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود
 • أصنع من دود القز
 • اضحك يضحك العالم معك وابك تبك وحدك
 • اِضْرِبْ ما دام الحديد حامياً
 • أضعت شاة جعلت الذئب حارسها أما علمت بأن الذئب حراس
 • أضيع من قمر الشتاء
 • أضيق‌الأمر أدناه الي‌الفرج
  • ترجمه: «هرچند کار تنگ‌تر به‌‌گشایش نزدیک‌تر»
  • مترادف: «تا پریشان نشود کار به‌سامان نشود»
  • مشابه: «کی شود بستان و کشت و برگ و بر// تا نگردد نظم آن زیر و زبر»
  • مشابه: «نروید هیچ تخمی تا نگندد// نه‌کاری برگشاید تا نبندد»
 • أضيق من ثقب الإبرة
 • اطلب تظفر
 • اطلب من العلوم علماً ينفعك ينفي الأذى والعيب ثم يرفعك
 • اطلبوا العلم من المهد إلى‌اللحد
  • مترادف فارسی: «زگهواره تا گور دانش بجوی»
 • اطلبوا العلم ولو بالصين
  • ترجمه: «دانش را اگرچند در چین باشد بجویید»
  • اقتباس: «در پی علم دین بباید رفت// اگرت تا به ‌چین بباید رفت»
  • تمثیل: «هست آن پر در نگارستان چین// اطلبوا العلم ولو بالصین ببین»
 • أطمع من أشعب
 • أطهر الناس أعراقاً أحسنهم أخلاقاً
 • أطوع له من يمينه
 • أطول من ليل الشتاء
 • أطول من يوم الفراق
 • أظلم من أفعى
 • أظلم من الليل
 • أعدّوا لكلب السوء كلبا يعادله
 • أعدل الشهود التجارب
 • أعدل من الميزان
 • أعرف الناس بالله أرضاهم بما قسم الله له
 • اعرف صاحبك واتركه
 • أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب
 • أعز من الولد ولد الولد
 • أعزب دهر ولا أرمل شهر
 • أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه
 • أعط القوس باريها
  • ترجمه: «کمان را به‌کمانگر ده»
  • مشابه: «نان را بده نانوا یک نان هم بالاش»
 • اعطني عمر وارميني بالبحر
 • اعف عما أغضبك لما أرضاك
 • أَعقَلُ الناس أَعْذَرُهُمْ للناس
 • اعقلها وتوكل
  • ترجمه: «به‌هوش باش و توکل کن»
  • اقتباس: «گفت پیغمبر به‌آواز بلند// با توکل زانوی اشتر ببند»
 • أعلمه الرماية كل يوم// فلما أستد ساعِدُهُ رماني
  • مشابه: «کس نیاموخت علم تیر از من// که مرا عاقبت نشانه نکرد»
 • أعلى الممالك ما يبنى على الأسل
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:43  توسط نيلوفر ميرزانيا 

َضرب المثل - حرف الف - قسمت A

الف

 • أباد الله خضراءهم
 • ابدء بِنَفسک
  • ترجمه: «از خود آغاز کن!»
  • مترادف: «اول خویش سپس درویش.»
 • ابذل لصديقك دمك ومالك
 • إبرة في كومة قش
 • أبرد من الثلج
 • أبصر من الوطواط
 • أبصر من زرقاء اليمامة
  • ترجمه: «دوربین‌تر از زرقاء.»
  • تمثیل: «ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد// از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود.»
  • شرح: «زرقاء نام زنی از عرب است که از مسافتی بعید می‌دیده‌است.»
  • أبصر من غراب
  • ترجمه: «دوربین‌تر از کلاغ.»
 • أبطأ من سلحفاة
 • أبعد من الثريا
 • اَبقض‌الاَشیا عندی‌الطلاق
  • مترادف: «تو برای وصل کردن آمدی// نی برای فصل کردن آمدی»
  • مشابه: «بود سوزن به‌از تیغ برنده// که این دوزنده آمد آن درنده»
 • أبكى من يتيم
 • أبلغ من قس بن ساعدة
 • أبيع من إخوة يوسف
 • أتب من أبي لهب
 • أتبع من الظل
 • اتق شَر مِن اَحسنت اِلیه
  • ترجمه: «از زیان و آسیب آن‌که بدو نیکویی کرده‌ای پرهیز کن.» امثال و حکم -
  • تمثیل: «گفت حق است این ولی ای سیبویه// اتق شر من احسنت الیه»
  • مشابه: «سزای نیکی بدی است.»
  • مشابه: «با هرکه دوستی خود اظهار می‌کنم// خوابیده‌دشمنی است که بیدار می‌کنم»
 • اتقوا فِراسَة‌المؤمِن
  • ترجمه: «بپرهیزید از تیزمغزی مؤمنان» امثال و حکم -
  • تمثل: «تو اگر مؤمنی فراست کو// ور شدی مؤتمن حراست کو// فال مؤمن فراست نظر است// وین زتقویم و زیج ما بدر است// مؤمن از رنگ چهره برخواند// هرچه دانا زدفترش داند// دل مؤمن بسان آینه است// همه نقشی در آن معاینه است»
 • اتقوا مِن غَضَب الحَلیم
  • ترجمه: «از خشم بردباران پرهیز کنید.»
  • مترادف: «از آن مترس که های و هو دارد// از آن بترس که سر بتو دارد»
  • تمثیل: «بگاه صلح سبک‌روح‌تر زحلم شجاع// به‌روز حرب گرانمایه‌تر زخشم حلیم»
 • اتقو مِن مَواضِع التهم
  • ترجمه: «از بهتان‌گاه‌ها اجتناب ورزید» امثال و حکم -
  • مترادف: «جایی منشین که چون نهی پای// تهمت‌زده خیزی از چنان جای// صوفی که رود به‌مجلس می// وقتی بچکد پیاله بر وی// چون شهره شود عروس معصوم// پاکی و پلیدیش چه‌معلوم»
  • مترادف: «چو من خلوت‌نشین باشم تو مخمور// زتهمت، رأی مردم که شود دور»
 • اتَّكَلْنا منه على خُصٍّ
 • الاتحاد قوة
 • اترك الشر يتركك
 • اتسع الخرق على الراقع
 • اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
 • أثبت من الوشم
 • أثقل من جبل
 • أجبن من نعامة
 • اجتنب مصاحبة الكذاب فإن اضطررت إليه فلا تُصَدِّقْهُ
 • اجع کَلبَک یتعبک
  • ترجمه: «سگ خویش گرسنه دار تا از دنبال تو آید» امثال و حکم -
  • مشابه: «اسب فربه شود، شود سرکش»
  • تمثل: «آلت اِشکار جز سگ را مدان// کمترک انداز سگ را استخوان// زان‌که سگ چون سیر شد سرکش شود// کی سوی صید و شکاری خوش رود»
 • اجلس حيث يُؤْخَذُ بيدك وَتُبَرُّ ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتُجَرُّ
 • أجهل الناس من كان على السلطان مدلا وللإخوان مذلا
 • أجود من حاتم
 • احذر الأحمق واحذر وُدَّهُ (إنما الأحمق كالثوب الْخَلَق)
 • احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة
 • احذر مباسطة‌الملوک
  • ترجمه: «از بساط پادشاهان دوری کن»
  • مترادف: «از صحبت پادشه بپرهیز// چون پنبهٔ نرم زآتش تیز»
 • أحذر من غراب
  • ترجمه: «ترسنده‌تر از کلاغ» امثال و حکم -
  • تمثل: «بودم حذور همچو غرابی برای آنک// همچون غراب جای گرفتم در این خراب»
 • احذروا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره
 • أحر من الجمر
 • إحراق طيبا
 • أحرس من كلب
 • أحرص من نملة
 • أحزن من الخنساء على صخر
 • اَحسَن‌الشعر، یا اعذب‌الشعر اکذبه
  • ترجمه: «شعر هرچه به‌دروغ نزدیک‌تر زیباتر»
  • تمثل: «در شعر مپیچ و در فن او// چون اکذب اوست احسن او»
 • أَحْسِنْ إلي الناس تستعبد قلوبهم
 • اُحْسِن اٍلي مِن اساء
  • ترجمه: «با آن‌که بدی کرده نکویی میکن» امثال و حکم -
  • مشابه: «بَدان‌را نیک دارید ای عزیزان// که خوبان خود عزیز و نیک‌روزند»
  • تمثل: «بدی را بدی سهل باشد جزا// اگر مردی احسن الي من اسا»
 • أحضر الناس جوابا من لم يغضب
 • احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطِّلْ أجيرا
 • احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود
 • أحكم من لقمان
 • أحمد البلاغة الصمت حين لا يَحْسُنُ الكلام
 • احمق من هبنقه
  • ترجمه: «احمق‌تر از هبنقه»
  • شرح: هبنقه از حمقای مشهور عرب است که وقتی گردن‌بندی به‌خود آویخت. پرسیدند: این تورا به‌چه‌کار است؟ گفت: تا با دیگران عوض نشوم.»
 • أحن من الأم على أولادها
 • آخ الأْكْفاءَ وداه الأعداءأخوك من صَدَقك لا من صدّقك
 • أخاك أخاك إن مَنْ لا أخا له كَساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح
 • اختر أهون الشرين
 • اختلط حابلهم بنابلهم
 • آخر الحياة الموت
 • آخر العنقود
 • اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك
 • أَخْفَقَ حالب التيس
 • أخوك من صدقك النصيحة
  • ترجمه: «برادر تو آن‌کس باشد که تورا پند دهد»
  • مترادف: «برادر تو آن‌کس باشد که عیب تو از تو نپوشد» امثال و حکم -
 • أخون من ذئب
 • ادب‌النفس خیر من ادب‌الدرس
 • ترجمه: «ادبی که در نهاد مرد باشد نیکوتر از ادبی است که از راه درس‌خواندن کسب شود.»
  • مشابه: «بربسته دگر باشد و بررسته دگر»
  • تمثل: «ملک بربسته چنان باشد ضعیف// ملک بررسته چنان باشد شریف»
  • معنی: فطری و طبیعی از مصنوعی بهتر است.
 • ادخلوالبیوت من ابوابها
  • ترجمه: «از در خانه‌ها وارد منازل شوید»
  • مشابه: «کار را از راه درست انجام دهید»
  • تمثل: «گر همی جویید دُر بی‌بها// ادخلوالابیات من ابوابها»
  • معنی: هرکاری را باید از راه و طریق مخصوص به‌خود آغاز نمود.
 • أَدّى قدراً مستعيرها
 • أدنى من حبل الوريد
 • إذا أتاك أحد الخصمين وقد فُقِئَتْ عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه .فلعله قد فُقِئَتْ عيناه
 • إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع
 • إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
 • إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
 • إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
 • إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
 • إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصيحة حازم
 • إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق
 • إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء
 • إذا تكلمت بالكلمة ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها
 • إذا تم العقل نقص الكلام
 • إذا تمنيت فاستكثر
 • إذا تولى عقداً أحكمه
 • إذا جاء الحين حارت العين
 • إذا حان القضاء ضاق الفضاء
 • إذا حضر الماء بطل التيمم
 • إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل
 • إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا
 • إذا ذكرت الذئب فخذ الحذر
 • إذاذل مولى فهو ذليل
 • إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم
 • إذازل العالِمُ زل بزلته العالَمٌ
  • ترجمه: «پای‌لغز دانشمندان پای‌لغز جهان است» امثال و حکم -
  • مشابه: «هرچه بگندد نمکش می زنند// وای به‌وقتی که بگندد نمک»
 • إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
  • ترجمه: «تبه‌کاران بدگمان باشند» امثال و حکم -
 • إذا سأل ألحف وإن سئل سوّف
 • إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده
 • إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك
 • إذا صدأ الرأي أصقلته المشورة
 • إذا صُنْتَ المودة كان باطنها أحسن من ظاهرها
 • إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة
 • إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عقاب من فوقك
 • إذا عُرِفَ السبب بطل العجب
 • إذا غامَرْتَ في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
 • إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد
 • إذا قصرت يدك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر
 • إذا قل ماء الوجه قل حياؤه (ولا خير في وجه إذا قل ماؤه)
 • إذا كان الصبر مُرًّا فعاقبته حلوة
 • إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب
 • إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم
 • إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:43  توسط نيلوفر ميرزانيا 

نامهای مردان بزرگ تاریخ ایران

نامهای مردان بزرگ تاریخ ایران

 مهرک نام شاپور اول
نیکا نام رودخانه ای در ایران
روشاک از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک
سام پدر بزرگ رستم
سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
شهداد داده شده از شاه
شایگان مرد بزرگ
سیاوش فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان
سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
اوتانا هم پیمان داریوش اول
وارتان یکی از شاهان ایران
آریانا متعلق به نسل آریا
اشکان شاهان سلسله اشکانیان
بکتاش شاه خوارزم
دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
فرهود پسر زیبا
گشتاسب از شاهان ایران باستان
هیراد ظاهر سالم و زیبا
هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان از شخصیت های شاهنامه
کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
کیان ستاره
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
مهراشک نام ایرانی
مهرساد نام ایرانی
مکابیز نام ایرانی
نرسی از شاهان ساسانی
کورش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فریان نام یکی از شاهان گذشته
دارمان خسرو پرویز شاه ایران
داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
برسام به معنای آتش بزرگ
بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی
بامداد پدر مزدک
آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ
ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
ارد نام اشک سیزدهم و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر - ارد بزرگ
اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
آراد نام فرشته
آرآسب نام کورش اول
انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
انوش جاودانه
اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد
آبتین شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون
آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
آرتام نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ
آریاداد برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی
آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
آریامس آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
آریامهر دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم
آریوداد ایرانداد اوستا
آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
آریومهر از سرداران داریوش سوم
اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
برتهم از سرداران نامی ایران
برسام از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
پِدرام نبیره سام - بدرود - شادباش
پرهام از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم
پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
تیگران از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان
خسرو در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی
دارا نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش
دانوش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی
راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید
ژوپین نام فرزند کیکاوس
سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
شیراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت
فَربُد به معنی راست و درست
فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
کیانمهر کیامنش - کیافر - کیانزاد
لیشام از وطنپرستان دیلمی
مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
مزدک از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان
مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
مهران همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
آئیریک نیای یازدهم زرتشت
آئین کیش - راه و روش
آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
آتروترسه پسر اسفندیار
آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
آرتین هفتمین پادشاه ماد
آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
آروکو فرزند کوروش هخامنشی
آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
اَرتاریا پسر خشایارشاه
اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
اَردین راستین و بزرگوار
اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
اُوَرَش پسر اردشیر سوم
اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
باوَند از سپهبدان مازندران
بَردیا - بَردیه فرزند کوروش بزرگ
بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
بهداد نیک آفریده شده
به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
پوریا از پهلوانان ایران زمین
پویان جستجو کننده راستی و درستی
تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
جهانگیر پسر رستم ذال
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
دانین از خاندانهای ایرانی
دیااکو پادشاه ماد ایرانی
راتین از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد
رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
رایش پسر زادشم
رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
ریوشاد نامی ایرانی
ژوبین پسر کیکاووس
سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا
سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
سهراب تابش سرخ - پسر زال
سیامک پسر کی کاووس
سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت
شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
شروین از شاهان باوندی
شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
شیروان از شاهان شیروانی ایران
شیروی از شاهان ساسانی
فرامین از پادشاهان ساسانی
فرزام لایش و شایسته
فرزین نامی ایرانی
فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
کامیار نامی ایرانی
کُردان پسر مرزبان
کی آرمین پسر کی قباد
کیازند نامی ایرانی
کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی
کیوان پسر موبد سروش
کیومهر نامی ایرانی
گودرز پسر گیو
لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
مهیار نامی ایرانی
نیما از دانشمندان ایرانی
ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
هومان پسر ویسه و برادر پیران
نامهای بانوان ایرانی
افرا ستایش کردن
افشید شکوه خورشید
آلیش قابل اشتعال
الیا نام گل
آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا
آندیا همسر اردشیر اول
آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
انوشا خوشحالی و سرور و شادی
انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
آرا آراستن و زیبا کردن
آرمیلا نام دختران در ایران باستان
آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا درخشان - نورانی - باهوش
آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش
آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز نامی ایرانی
آتنا نامی ایرانی
آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
آوید نامی ایرانی
آویسا آب پاک و تمیز
آیدا همچون ماه و مهتاب
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان
آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز
پرشه جرقه - دختر ایرانی
پروشات همسر داریوش دوم
ردیمه همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
رکسانا دختر داریوش دوم
سپنتا مقدس ایرانی
وانوشه نام گل
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا زیبا و خوش چهره
کاساندان همسر کورش بزرگ
چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
دل آسا نامی ایرانی
درسا همچون مروارید
الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
الیزه نام مکانی در رودبار
المیرا فدا کننده
اریکا مرتبط با زمین
اِستاتیرا همسر داریوش سوم
ایرسا رنگین کمان
کیانا برخواسته از نسل کیانیان
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی
ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
مرسده ملکه در ایران
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
نازنوش نامی ایرانی
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
نوشا پرنس در زمان ساسانیان
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
ساینا سیمرغ
تینا عاشق نوازش
ویرا ویشکا- ویدا - ویستا
آبنوش از زنان ویس و رامین
آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی
آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش
آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
ارشانوش از نام نامه نخعی
برسین زن ایرانی اسکندر گجستک
پارمیس دختر بردیا - نوه کورش بزرگ
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست
چیستا فرشته دانش و خرد
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
رادنوش بانوی شهرین
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون نام زنان در ایران باستان
کتایون زن کیگشتاسب در شاهنامه
میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی
نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نوشید نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید
وستا پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ویدا در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ
هما هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب
یاسمین پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین
آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی
آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
آرتا از نامهای باستانی
آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
ارشین از شاهدخت های هخامنشی
ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی
افروز از نامهای پهلوی
ناهید اناهیت - اناهیتا - فرشته آب
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
پردیس باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن
تارا ستاره
تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر
آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آذرمهر آتش مهر
آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس دختر داریوش سوم
اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
اوراشی زن پسر سیامک
بینا دانا و بیننده
دینا نامی ایرانی
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس دختری در ویس و رامین
توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
مهر نوش نامهای رایج امروزی
داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
زرشام دختری از خاندان جمشید
سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا زیبا - خوش چهره
سندوس خواهر خشایارشاه
سی سی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
شراره از نامهای رایج امروزی
شاهیده پارسا - پرهیزکار
شیددخت دختر روشنایی و نور
فرنوش از نامهای رایج امروزی
گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا مهر دختر آریایها
مهر آئین کیش مهر ایرانی
میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
نِیشام فرشته نگهبان آذرخش
ورتا نامی پهلوی به معنی گل
ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو
یوتاب خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان
آریا ناز نامی ایرانی

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:26  توسط نيلوفر ميرزانيا 

حروف در عربی

در تجزيه حروف بايد اين سه ويژگي را مشخص نمود: نوع حروف، عامل يا غير عامل بودن و نوع بناء.

 

انواع حروف را در دو دسته عامل و غير عامل بررسي مي نماييم:

1-   حروف عامل

تعريف: حروفي هستند كه عملي و تغييري را از حيث اعراب (رفع و نصب و جر و جزم) در كلمه يا جمله ما بعد خود انجام مي دهند.

حروف عامل داراي انواع مختلفي به قرار زير مي باشند:

الف) حروف جر: حروفي هستند كه تنها پيش از اسمها آمده و باعث جر (كسره يا تنوين جر –ِ،-ٍ) آنها مي گردند مانند: واللهُ علي كلِّشيءٍ قديرٌ.

حروف جر عبارتند از: مِنْ، باء، تاء، كاف، لام، واو، خلا، عدا، مُذْ، مُنْذُ، رُبَّ، حتّي، الي، في، عنْ، علي، حاشا.

ب) حروف نصب: حروفي هستند كه قبل از فعل مضارع آمده و باعث نصب آن مي شوند مانند: فَعسي أنْ يأتيَ اللهُ بالفتحِ.

حروف نصب عبارتند از: أنْ، لَنْ، كَي، إذَن.

توجه: دو حرف (لـِ) و (حتّي) از حروف جر هستند، اما هرگاه پيش از فعل بيايند به عنوان عامل نصب عمل مي كنند. (البته در حقيقت، عامل نصب وجود أنْ مستتر بين آن حرف و فعل مابعد مي باشد) مانند: لَنْ تنالوا البرَّ حتّي تنفِقوا مما تحبون. (حتّي أنْ تنفقوا)

ج) حروف جزم: حروفي هستند كه پيش از فعل آمده و باعث جزم آنها مي شوند مانند: لم يَلِدْ.

حروف جزم عبارتند از: لَمْ، لَمّا، لام امر، لاي نهي، إنْ شرطيه.

توجه: علاوه بر حروف فوق، 9 اسم ديگر هست كه به عنوان عامل جزم عمل مي كنند. اين اسمها عبارتند از: مَنْ، ما، مهما، أيّ، حيثما، إذما، متي، أينما، أنّي.

مثال: مَنْ يجتَهِدْ يصِلْ الي مايريد.

د) حروف مشبهه بالفعل: حروفي هستند كه در ابتداي جملات اسميه قرار گرفته و باعث نصب مبتدا به عنوان اسم خود و رفع خبر به عنوان خبر خود مي شوند مانند: إنّ اللهَ سميعٌ عليمٌ.

حروف مشبهه بالفعل عبارتند از: إنَّ، أنَّ، كأنَّ، لكنَّ، لَيْتَ، لَعَلّ.

هـ) حروف شبيه به ليس (ما، لا، إنّ, لاتَ): حروفي هستند كه مانند ليس عمل مي كنند. يعني اسم را مرفوع و خبر را منصوب ميكنند مانند: لا شُجاعُ كاذباً.

و) لاي نفي جنس: لاي نافيه اي است كه بر سر مبتدا و خبر مي آيد و مانند حروف مشبهه بالفعل عمل مي كند مانند: لا بليّةَ أصعَبُ منَ الجهلِ.

ز) حروف استثناء: حروفي هستند كه در جمله استثناء بكار رفته و براي خارج كردن مستثني منه بكار برده مي شوند مانند: لا يَمَسُّهُ إلا المطهَّرونَ.

حروف استثناء عبارتند از: إلا، عدا، خلا، حاشا، غير، سوي.

ح) حروف ندا: حروفي هستند كه براي صدا زدن شخصي يا چيزي از آنها استفاده مي شود مانند: يا اللهُ.

حروف ندا عبارتند از: أ، أي، أيا، هيا، يا، آ، وا.

2- حروف غير عامل

الف) حرف تعريف (ال) كه باعث معرفه شدن اسم نكره مي گردد مانند: جاء التلميذُ.

ب) حروف عطف: حروفي هستند كه براي پيوند دادن بين دو كلمه يا دو عبارت يا دو جمله كه از نظر قواعد نحوي مشابهند ميان آنها واقع مي شوند.

اين حروف عبارتند از: واو، فاء، ثمّ، أو، أم، لكنْ، بَل، لا.

ج) حرف خطاب: (ك) در ذلك.

د) حروف تحقيق و تقليل: (قد) اگر پيش از فعل ماضي بيايد، تحقيقيه است و اگر پيش از مضارع بيايد تقليليه مي باشد مانند: قد أفلحَ المؤمنونَ (تحقيقيه) / قدْ يَصدِقُ الكَذوب (تقليليه).

هـ) حروف استقبال: سين (براي آينده نزديك) و سوف (براي آينده دور) مانند: وسيعلمُ الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلِبونَ / سوفَ يعلمونَ.

و) حرف رَدْع (بازداشتن): كلاّ. مانند: كلاّ بل لا تكرمون اليتيم.

ز) حروف استفهام: (أ) كه بر دو جمله فعليه و اسميه وارد مي شود چه در نفي و چه در اثبات مانند: ألمَ تعلَمْ؟ / أصلاتُكَ تأمرُكَ أنْ نترُكَ ما يعبُدُ آباؤنا؟

(هل) كه بر جمله مثبت وارد مي شود مانند: فهل أنتم مُنتَهون؟

ح) حروف تنبيه: حروفي هستند كه براي هشدار دادن و آگاه نمودن بكار برده مي شوند.

حروف تنبيه عبارتند از: أما، ألا كه فقط بر جمله وارد مي شوند: ألا إنّهم هم السفهاء.

ها: ها أنتم هؤلاء جادلتم.

ط) لام ابتداء: كه براي تأكيد بكار مي رود: لعليٌّ تلميذٌ / إنهُ لَغفورٌ رحيمٌ.

ي) حروف تخصيص:

(هلاّ) كه تنها با جمله فعليه مي آيد: هلا تستغفرُ الله (با فعل ماضي به معني سرزنش عمل گذشته و با فعل مضارع به معني شدت و طلب مي باشد).

(أما، ألاّ) كه براي خواهش بكار مي رود: ألاّ تزورني.

(أولا، لَوْما) كه بر ممتنع بودن مضمون جمله دوم به خاطر وقوع مفهوم جمله اول دلالت مي كند مانند: لولا عليٌ لهلكَ عمَر.

ك) حروف نفي:

لا: أكثرُهم لا يعقِلون.

ما: و ما قَتلوهُ يقيناً.

إنْ: (گاهي معي نفي دارد كه در اينصورت جزم نمي دهد) مانند: إنْ قامَ عليٌّ (علي نايستاد).

ل) حرف تصديق: نعم، بلي، إي، أجل مانند: قالوا بلي.

م) نون تأكيد: نوني است كه بر افعال مضارع، نفي، نهي، جحد، استفهام، امر حاضر جهت تأكيد ملحق مي شود.

نون تأكيد دو نوع است: خفيفه (نْ) مانند: يَعْمَلَنْ و ثقيله (نَّ) مانند يَعْمَلَنَّ.

نكات:

·         حروف جر، ندا، استثناء، مشبهة بالفعل, تنبيه, تعريف, خطاب ... مختص به اسم و حروف جازمه, ناصبه, تخصيص, توقع, استقبال، ردع، نون تأكيد... مختص به فعل،و حروف عطف، استفهام، نفي، تصديق، لام تأكيد... مشترك بين اسم و فعل هستند.

·         ايّ، أنْ حروف تفسير مي باشند و مشترك بين اسم و فعل هستند. مانند: ونادَيناهُ أنْ يا ابراهيم / تابَ، أي: رَجَع. 

·         أمّا، إمّا حروف تفصيل بوده و مختص اسم مي باشند مانند: إنّا هدَيْناهُ السبيلَ إمّا شاكراً و إمّا كفوراً. 

نوع بناء

با توجه به حركت آخر حروف، نوع بناء آنها را مي توان شناخت.

همانطور كه ميدانيد، چهار نوع اعراب (رفع، نصب، جر، جزم) وجود دارد كه حروف مبني بر آنها مي باشند. يعني برخي از حروف مبني بر ضمه و برخي مبني بر فتحه و برخي مبني بر كسره و برخي ديگر مبني بر سكون هستند مانند:

حيثُ: مبني بر ضمه.

ثمَّ: مبني بر فتحه.

لـِ: مبني بر كسره.

مِنْ: مبني بر سكون.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:10  توسط نيلوفر ميرزانيا 

جملاتی از امام علی (ع)

قال الامام العلی(ع)

إنّ قوماً عبدواللهَ رغبةً ، فتلک عبادة التجار. گروهی خدارا به خاطر رغبت ومیل ( به دنیا یا مال ) عبادت می کنند پس آن عبادت تاجران است 

 

إنّ قوماً عبدواللهَ رهبةً ، فتلک عبادةُ العبید . گروهی خدارا به خاطر ترس از او عبادت می کنند پس آن عبادت بردگان است 

 

إنّ قوماً عبدواللهَ  شکراً ؛ فتلک عبادةُ الأحرار. گروهی خدارا به خاطر شکر گزاری عبادت می کنند پس آن عبادت انسانهای آزاده است

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط نيلوفر ميرزانيا 

حکایتی از امام علی (ع)

امام علی ) فرق بین عا لم و حکیم و عارف را چنین بیان می فرمایند .

 

 

العلم ُ نهرٌ و الحکمةُ بحر ٌ. علم رودخانه ایست و حکمت دریایی است

 

و العلماءُ حول النهر یطوفون . و دانشمندان اطراف این دریا طواف می کنند

 

و الحکماءُ وسـطــ  البحر یغوصون . و حکیمان وسط دریا غوطه ورند

 

و العارفون علی السفــن النجاةِ  یسـیرون . و عارفان سوار بر کشتیهای نجات می روند .

 

 در این عبارات مراتب بهره بردن سالکان  از طی طریقشان به سوی قرب الهی بیان شده ،که بالاترین  درجه مربوط به عارفان است  و سپس حکیمان که در سیر الی الله غرق در اندیشه اند و در این دریای پر تلاطم غوطه ورند  و سپس عالمان که نسبت به دو گروه قبل بهره کمتری می برند . 

علاوه بر زیبایی معنوی  کلام مولا امیر المؤمنین علی (ع) این عبارات با انواع محسنات لفظی  از جمله جناس و سجع آراسته شده است و نیزبا یکی از اسالیب علم معانی با عنوان  تشبیه که  این اسلوب مفهوم عبارت را به مخاطبان سریع تر انتقال می دهد و ان را محسوس تر می نماید .

 از جمله :

 

تشبیه بلیغ درعبارات : العلم ُ نهرٌ و الحکمةُ بحر ٌ. در این عبارات وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده است و تشبیه بلیغ  بوجود آمده که بهترین نوع تشبیه است به جهت به تفکر واداشتن انسان درپیدا کردن وجه شبه و دلیل مانند کردن مشبه به مشبه به ، که چرا علم مانند رود خانه ای است و حکمت مانند دریایی است .

 

دو کلمه بحر و نهر جناس ناقص دارند .این دو کلمه در عدد، حرکات و ترتیب حروف مثل هم هستند ولی در یک حرف از هم متفاوتند و این نوع جناس ،جناس ناقص است .در پایان عبارات انسجام و تعادل هندسی بین کلمات برقرار است ( سجع ) .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط نيلوفر ميرزانيا 

وبلاگ آموزش عربی مقطع متوسطه .تهیه و تنظیم : جواد بوجاری ورزنه

مصادر عربی با معنای فارسی

مصادر عربي با معني فارسي

إحضار: آوَردَن

 ذوق: چِشيدن

 فکر: اَنديشيدن

 أخذ: گرفتن

 ربط: بَستن

 قبلة: بوسيدن

 إرادة: خواستن

 رشّ: پاشيدن

 قبول: پَذيرفتن

 ارتجاف: لرزيدن

 ركض: دَويدن

 قتل: کُشتن

 استراحة: آسودن

 رمي:اَنداختن

 قدرة: تَوانِستن

 إشعاع: تابيدن

 رؤية: ديدن

 قراءة: خواندن

 إصباح: شدن

 زحف:خَزيدن

 قطع: بُريدن

 إظهار:نِمودن

 زرع: کاشتن

 قطف: چيدن

 إعداد:شِمُردن

 زعلان: رَنجيدن

 قفز: پَريدن

 إعطاء: دادن

 زيدا:اَفزودن

 قول: گُفتن

 إغلاق: بستن

 سحب: کِشيدن

 قيادة: راندن

 افتخار: نازيدن

 سحق: ساييدن

 كتابة: نِوِشتن

 أكل: خوردن

 سرعة: شِتافتن

 كسر: شِکَستن

 امتلاك: داشتن

 سرقة: دُزديدن

 كون: بودن

إيداع: سِپُردن

 سقط: اُفتادن

 كنس: روفتن

 بحث: جُستن

 سمع: شِنيدن

 لبس: پوشيدن

 بقاء: ماندن

 سؤال: پُرسيدن

 لدغ: گَزيدن

 بكاء: گِريستن

 شراء: خَريدن

 مجيء: آمَدن

 بيع: فروختن

 شرب: نوشيدن

 مرور: گُذَشتن

 تجميل:آراستن

 شمّ: بوييدن

 مزق: دَريدن

تجوّل: گَشتن

 صبّ: ريختن

 معرفة: شِناختن

تدحرج: غلتيدن

 صنع: ساختن

 مطر: باريدن

 تربية: پَروَردن س

 ضرب: زَدن

 موت: مُردن

 تزلق: لَغزيدن

 ضحك: خَنديدن

 نثر: افشاندن

 تسمية: ناميدن

 طبخ: پُختن

 نجاة: رَستن

تعلّم: آموختن

 طرح: اَفکندن

 نحت: تَراشيدن

 تعليق: آويختن

 طلب: جُستن

 نسج: بافتن

 تقليل: کاستن

 طيران: پَريدن

 نفض: اَفشاندن

 تمرين: ورزيدن

 ظنّ: اِنگاشتن

 نمو: روييدن

 توزين: سَنجيدن

 عضّ: گَزيدن

 نوم: خوابيدن

 جمع: اَندوختن

 عفو: بَخشيدن

 وجد: يافتن

 حرب:جَنگيدن

 علم: دانِستن

 وزن: کِشيدن

 حرق: سوختن

 علو: اَفراختن

 وصول: رَسيدن

 خسران: باختن

 عمل: کَردن

 وضع: نَهادن

 خلط: آميختن

 غرس: نِشاندن

 وقع:اُفتادن

 خوف: تَرسيدن

 غسل: شُستن

 هبة: بخشيدن

 دلال: نازيدن

 غفران: آمُرزيدن

 هدوء:آراميدن

 دقّ: کوبيدن

 غليان: جوشيدن

 هروب: گُريختن

 ذهاب: رفتن

 فتح: گُشودن

 هزّ: جُنبيدن

 ذوب: گُداختن

 فرش: گُستَردن

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:4  توسط نيلوفر ميرزانيا 

اسمهای علم در قرآن

اسمهای علم منصرف در قرآن :

قریش ، شعیب ، صالح  ، یهود ، انجیل ، توراة ، شیطان ، مسیح ، روح القدس ، هود ، عاد ، سبأ ، کعبه ، ودّ ، سواع ، نسر ( نام سه بت جاهلی ) نوح ، محمد ، لوط ، عزیز ، ابو لهب .

 

اسم های علم غیر منصرف :

قارون ، لقمان ، یثرب ، ابراهیم ، هارون ، فرعون ، مصر ، اسرائیل ، یونس ، ابلیس ، آدم ، مریم ، جبرئیل ، میکائیل ، سلیمان ، بابل ، هاروت ، ماروت  ، اسماعیل ، یعقوب ، اسحاق ، ثمود ، مدین ، یوسف ، جهنم ، یأجوج ، مأجوج ، داود ، ادریس ، هامان ، رمضان ، یاسین ، یونس ، طالوت ، جالوت ، آذر ، الیاس ، الیسع ، أبابیل ، عمران ، إرَم ، ایوب ، أحمد ، یغوث ، یعوق ( نام دو بت جاهلی ) ، موسی ، عیسی ، یحیی ، زکریا .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:1  توسط نيلوفر ميرزانيا 

شعر برای اعراب

اعراب در جمع مؤنث سالم

 

جمع های سالم مختوم به " ات "

                                                مثل اسم طالبات و کاتِبات

نصبشان همواره فرعی می شود

                                                لیک رفع و جرّشان اصلی بود

جای فتحه کسره می گردد بدل

                                               چون " رأیتُ الطّالباتِ " در مثل

هیچگه فتحه بر آن ها راه نیست

                                               حالت نصبی ّو جرّی شان یکیست

 

اعراب در جمع مذکر سالم

 

 

جمع سالم کامده بهر ذَکَر

                                     نیز اعرابش بود طور دگر

این چنین جمعی که دارد واو و نون

                                    یا که می اید گهی با یا و نون

" واو " می آید برای رفعشان

                                    ضمّه نبود هیچگه آن را نشان

مثل " عادَ الصّاعِدونَ مِن جبال "

                                    مثل "  أنتم مؤمنون یا رجال "

گر بود با " یاء "  مثل " مؤمنین "

                                    هست اعرابش هماره این چنین

" یاء " هم بر " جر " دلالت می کند

                                  هم ز نصب آن حکایت می کند

مثل " مَثوَی المُشرِکینَ فی جَحیمِ "

                                 چون " رأیتُ المؤمِنینَ فی نَعیم " .

 

اعراب اسم های غیرمنصرف

 

أحمد و کبری و نوح و طاهره

                                          مریم و عثمان مساجد قاهره

جملگی هستند غیر منصرف

                                          یا به قول تازیان لا ینصرف

فتحه می گیرند در حالات جر

                                           هرگز از کسره در آن نبود اثر

همچنین تنوین بر آنها راه نیست

                                          هر کسی تنوین دهد آگاه نیست

پس بگو " مِن أحمَدَ " در حال جر

                                          فاقد " ال " یا اضافه بود اگر

پس همین اسماء غیر منصرف

                                         با وجود این دو گردد منصرف

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:58  توسط نيلوفر ميرزانيا 

یه نمونه سوال دیگه

به نام خدا           عربی یک

 

1-    ترجم العبارات التالیة: (3 نمره)

الف) یا رب قو علی خدمتکَ جوارحی.

ب) سارجع قبل غروب الشمس .  اعاهد ُکِ .

ج) الا نسانُ مخلوقُ من التراب و یرجع ُ الی التراب.

د) ذهب الامام علی (ع) مع خادمه الشابِ الي السوق.

ه) لماذا لا تبادرون ببناءالمستشفی؟

و) کیف لا تبصرُنورَ الحق والنهج المبین؟

 

2-عین الصحیح: (5/1 نمره)

 


الف)لا تبحثوا عن عیوب الناس .    1- در مورد عیب های مردم بحث نکنید.

                                             2  - در جست و جوی عیب های مردم مباشید.

 

ب)انی لما انزلت الیّ من خیرٍ  فقیرُ.   1 - همانا من به آن چه از نیکی به سویم فر ستی ،نیازمندم.

                                                2- همانا من به آن چه نفرستادی از خوبی ها نیازمندم.

 

ج)العاجزمن عجز عن اکتساب الثواب.    1- ناتوان کسی است که از به دست اوردن ثواب عاجز باشد .  

                                                     2- ناتوان از به دست اوردن ثواب عاجز است.

 

3-اقرا النص التالی ثم اجب عن الا سئلة: (2 نمره)

 

((ارسل رجل ولده الی خارج المدینة لکسب التجارب فلما خرج الولد من المدینة شاهد ثعلبا مریضا .فوقف مدة وفکر :کیف یحصل الی الطعام ؟وقال فی نفسه:الجوع سيقتل الثعلب .))

الف) ماذا فکر الولد حینما شاهد ثعلباً؟                            ج – متي شاهد الولد الثعلب؟

ب) لماذا ارسل الوالد ابنه ؟                                          د – اين ارسل الوالد ولده ؟

 

4- صحح الاخطا ء فی ترجمة العبارا ت التالیة: (5/1 نمره)

 

الف)العقل مصلح کل امر :                                  عقل اصلاح شده ی هر کاری است.

ب) اجلس معک ولا اخرج من المسجد:                  با تو نشستم واز مسجد خارج نشدم.

ج) الیوم اکملتُ لکم دینکم واتممتُ علیکم نعمتی :      امروز دین را کامل کردمونعمت را بر شما تمام کردم.

 

5- اجعل فی الفراغ الموصول الخاص المناسب: (5/0 نمره)

         ((-------------یعلمون الصالحات فلهم اجرٌ عظیمُ.))

 

6-اکمل ترجمة الجملة التالیة: (5/0 نمره)

هولاء وجد وا السعادة فی مساعدة الاخرین.

اینان خوشبختی را در ----------- -  به دیگران ------------ .

7- عین المعرب و المبنی : (1 نمره)

                     کتبَ  .............  هوَ.............    تلمیذ...............   من...................

8- اکمل الجدول التالی: (1 نمره)

 

الماضی

المضارع

المصدر

اخرَجَ

 

 

 

یَفتَخِرُ

 

 

 

9-عین نوع المشتقين: (1 نمره)

                            الکبیر --------------              مَبدَا -----------------

 

10-صُغ ما طلب منك : (5/0 نمره)

 

     

اسم الفاعل

اسم المفعول

نَصَرَ

 

 

             

11-عین انواع الضمائر فی العبارة التالیة: (1 نمره)

 

((علقوا انتم کل قسم وانا ساخبر کم بالنتیجة.))

 

12-اکمل الفراغ : (75/0 نمره)

        ((المومن هو الذی یتوکل الی الله فی الحیاة))

        ((المومنات ---------------- علی الله فی الحیاة))

 

13- للتعریب : (1 نمره)

       الف-     وقت نماز رسیده است.

       ب- اويس از جايش برخاست .

 

14- ترجم الکلمات التالیةَ:( 1 نمره)

العنق: ...............    البائع..............  نقره ................  آ هــــو ..........................   

     

15-اكمل الجدول من العبارات التالية :( 75/1 نمره)

 

الف) یرفع الایمان الا نسان فی الحیاة.               ب)الرائد لا یکذبُ.

 

الفاعل

نوع الفاعل

المفعول

المجرور به حرف جر

المبتدا

الخبر

نوع الخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

16-صحح الا خطاء فی التحلیل الصرفی : (1 نمره)

 

((العاقلُ یَغتَنمُ الفرصة.))

 الف- العاقل: اسم ،مونث؛مفرد،مشتق،اسم المفعول،معرب.

 ب- یغتنم:فعل،ماض،مزیدثلاثی،من باب افتعال،مبنی.

 

17- ترجم الجملة التالیة وعین الفاعل والمفعول فیها: (1 نمره)

 

((تعلموا القرآنَ فانه اَحسنُ الحدیث))

 

 

 

   

                                                                      <<  من الله التوفيق.>>

 

 

به نام خدا     (ترم اول )                                عربی 1          

 

1) به فارسي روان ترجمه كنيد :  (3نمره)

1. افعل بی ما انتَ اهلهُ.

2. جلسَ اویسُ علیَ الارضِ قََِلَقاً.

3. اصبحَ قارونُ عبرةً للِا جیالِ.

4. انَ ابتنی لفی الخیلِ السوابق .

5. عَلقَ علی عنقِهِِِ و سامَ الاجتهادِ وَ النشاطِ.

 

2) ترجمه صحیح را برای جملات زیر انتخاب کنید .(5/1نمره)

 

1-لِلبُلبُلِ صوتٌ عذبٌ بدیعٌ .

الف)بلبل صدای خوش وتازه ای دارد             ب) بلبل زیبا و اواز خوان است

 

2-انتَ شابٌ ولکَ رَغباتُ الشبابِ.

الف)تو جوانی باشور واحساس هستی           ب) تو جوانی ودر تو تمایلات جوانی وجود دارد

 

3- الهی اِ ن عاقبتَ فا نتَ المنصفُ وانا المستسلمُ.

 الف)خدای من مرا عذاب نکن که تو عادلی ومن ستمکارم

ب) خدای من اگر عذاب کنی پس تو عادلی ومن فرمان بر دارم 

 

 

3 تنها به یکی از دو سوال زیر به دل خواه پاسخ دهید؟(جواب باید به عربی باشد)(5/0)

1-الی این تذهبُُ بعد الامتحانِ؟

2- هل تُحِب اللغةَالعَرَبیَة؟ لِماذا؟

 

4) کلمات مشخص شده را حرکت گذاری کنید؟(1 نمره)

     الف-     جاء الحق وزهق الباطل .                   ب- المومن في عمله نشيط .

 

5) اسم های (مثنی )و(جمع سالم )و(جمع مکسر ) را مشخص کنید؟(1نمره)

فراشات (          )        عباد(            )          بحرینِ(             )         خاشعونَ(             )

 

6) غلطهای موجود در ترجمه عبارات زیر را تصحیح کنید ؟(5/1نمره)

 

1-اکتب لنا فی هذهِ الدنیا حسنةٌ.       برای ما آن دنیا نیکی را می نویسم.

 

2- سمعَ الغزالُ الصغیرُ کلامَ الاسدِ وَ الذئبِ .         آهوی بزرگ سخن شیر و گرگ را می شنود.

 

3- مشاورةُ المشفقِ الجاهلِ خطرٌ.         مشورت کننده دلسوز نادان شده خطرناک است .

 

 

7)در جای خالی کلمه مناسب را قرار دهید .(2 نمره )

 

1. -----------انَ الله معنا .    (فعل نهی از تحزنُ)

2. و ------------مُستَکبرُونَ.    (انتنَ - هُم –هُنَ)

3. -------------الدراسةِ جمیلٌ.   (جمع مکسر از یوم)

4. انا نحنُ ----------علیکَ  القرانَ.   (نزلنا – نزلتَ- نَزَ لتُ)

 

 

8) به سئوالات زیر پاسخ دهید؟(2نمره)

 

1-در جمله مقابل مبتدا وخبر را مشخص کنید :        اللهُمَ قَََولُکَ  حَقٌٌ.

2-در جمله مقابل فاعل ومفعول را مشخص کنید :     شَرِبنَا الماءَ.

3- اسم فاعل از (یُیَشِرُ) : 

4- اسم مفعول از (یُرسِلُ ):

 

9) نوع اسم های مشتق زیر را بنویسید؟(5/1 نمره)

ناصرٌ(                         )   علامة(                      )     مغرب(                     )

مجید(                          )   عظمی(                     )    منصور (                   )

 

10) جدول زیر را کامل کنید(5/1 نمره)

 

الماضی

المضارع

المصدر

الامر

اعتدلَ

 

 

 

جاهَدَ

 

 

 

 

11) به عربی ترجمه کنید ؟(1نمره)

مومن در مقابل ستم تسلیم نمی شود .

 

 

12) قواعد زیر را کامل کنید؟(1 نمره)

1. به فعل هایی که صیغه اول ---------- آنها بیش از سه حرف دارد ،ثلاثی----------- می گویند.

2.فعل( انتشرَ) از باب ------   وفعل(اِنقَلَبَ))از باب ---------می باشند.

 

13)) ) لغات زیر را ترجمه کنید ؟(1 نمره )

 الثمن (         )      منحَ(         )       تفوحُ (           )         انشودة(             )

 

14-کدام تجزیه برای کلمات زیر صحیح است؟(5/1نمره)

 


عَلِمَ: الف) فعل ماضی،مفرد،مذکر،ثلاثی مجرد

      ب) فعل مضارع،مفرد ،مونث،ثلاثی مزید

 


الرجل: الف) اسم،مذکر،مشتق،مثنی

         ب) اسم،مذکر،جامد،مفرد

 

المطلوب:الف)اسم،مفرد،مشتق،اسم مفعول 

            ب) اسم،مفرد،مشتق،اسم فاعل

 


في : الف-  حرف جر ، مبني علي كسر .

ب‌-      حرف ، عامل ، مبني علي سكون

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط نيلوفر ميرزانيا 

مطالب قدیمی‌تر